Satsningen en vinstlott

2012-05-19

Vindkraftsparken i Sjisjka kommer inte bara att förse Sverige med förnyelsebar el. Berörda byar och Gällivare kommun får också ta del av

elproduktionens avkastning. – Kul, säger Kurt Edlund, Killinge hembygdsförenings ordförande.
Läs hela artikeln från Norrbottens Kuriren

Dela
× -