Skatteutredningen: Du kan göra skillnad!

2016-12-08

bliekevare_fb

Skatteutredningen: Du kan göra skillnad!

Som vi tidigare har berättat så pågår en utredning om hur hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft ska kunna ges skattelättnader på samma sätt som de som sätter upp solceller på sitt tak redan får.

I regeringens promemoria (2016-11-21) sista stycket står att skattereduktionen även ska ”omfatta andelsägt”. Ändå är det osäkert om utredningen verkligen kommer fram till ett positivt resultat. Många av er har redan hört av er till ansvariga politiker, vilket är ett bra sätt att uppmärksamma dem på hur viktigt det är att andelsägare i vind och sol får samma skattelättnad som de som sätter upp egna solceller på taket. De politiker och tjänstemän vi pratat med har berättat att de fått många mail av andelsägare, och de har uppfattat detta som ett positivt stöd!

Fortsätt gärna att kontakta ansvariga politiker och tjänstemän, berätta hur viktig frågan är och tacka/beröm dem för att regeringen nu sagt att man vill lösa frågan. Mailadresser ser du nedan.

Bakgrund:
Idag får de som sätter upp solceller på taket eller ett litet vindkraftverk på gården en skattelättnad för den el som matas in på elnätet. Det innebär i praktiken att deras

egenproducerade el är helt befriad från energiskatt. Vi som äger vindandelar och använder elen för egen förbrukning får inte motsvarande skattelättnad. Energiskatten ligger idag på 29,2 öre/kWh ex. moms och kommer troligen höjas ytterligare under 2017. Under många år har OX2 påpekat att detta är orättvist och missgynnar lägenhetshushåll och andra som inte kan sätta upp egna solceller på taket eller ett vindkraftverk på tomten, men som istället äger andelar i sol eller vind. Och nu har vårt arbete givit resultat – en utredning är tillsatt för att se om det är möjligt att även andelsägare ska kunna få en skattelättnad. Här är tre av våra senaste debattartiklar i ämnet:

Ny Teknik: Infria vallöftet till hyresgästerna

Ny Teknik: Massiva skattelättnader till eljättarna är kontraproduktivt

Aktuell hållbarhet: Ge alla hushall möjlighet att producera egen förnybar el


Bra personer att mejla:

Gustaf Löfgren, Politiskt sakkunnig hos Finansministern (S)
Gustaf.lofgren@regeringskansliet.se

Åsa Westlund, Energipolitisk talesperson (S)
asa.westlund@riksdagen.se

Ingemar Nilsson, Energipolitisk talesperson (S)
ingemar.nilsson@riksdagen.se

Leif Jakobsson, Statssekreterare hos Finansministern (S)
leif.jakobsson@regeringskansliet.se

Ibrahim Baylan, Energiminister (S)
statsradsberedningen.registrator@regeringskansliet.se

Lise Nordin, Energipolitisk talesperson (MP)
lise.nordin@riksdagen.se

Per Ängquist, Statssekreterare hos Miljöministern (MP)
per.angquist@regeringskansliet.se

Rasmus Ling, Riksdagsledamot i Skatteutskottet (MP)
rasmus.ling@riksdagen.se

Lorentz Tovatt, Politisk Sakkunnig hos Miljöministern (MP)
Lorentz.tovatt@regeringskansliet.se


En kommentar till Skatteutredningen: Du kan göra skillnad!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln
Dela
× -