Sluta klaga – köp ditt eget kraftverk

2011-04-29

Det höga och osäkra elpriset leder till att allt fler hushåll nu vill bli delägare i vindkraftverk och få sin el från en trygg energikälla med låg miljö- och klimatpåverkan.

Många betalar onödigt mycket för sin el. När elpriserna går upp klagas det över höga elpriser, men i stället för att klaga kan man mycket enkelt se till att kostnaden för elen blir lägre ­ och samtidigt motverka klimatförändringen.
Den som för tio år sedan, som jag (Pär Holmgren), köpte andelar i vindkraft betalade då totalt 24 000 kronor för fem andelar som sedan dess har gett 5 000 kWh per år.

De senaste tio åren har vår familj betalt cirka 30 000 kronor för vår hushållsel. Om vi valt att stanna kvar hos någon av de större producenterna hade förmodligen räkningen snarare hamnat på cirka 50 000 kronor. Vårt elpris har alltså nästan halverats och kostnaderna för andelarna är snart intjänade. Dessutom har vi kvar och skulle kunna sälja vidare andelarna.

De senaste åren har elpriset ökat radikalt, men bara marginellt för andelsägare i vindkraftverk. En andel som ger 1 000 kWh per år kostar i dag 6 700 kronor i engångsinsats och ger ett lågt och stabilt elpris, för närvarande omkring 20 öre/kWh (67,25 öre/kWh inklusive skatter och avgifter).

Det kan jämföras med genomsnittet för 2010 på 55 öre (115 öre/kWh inklusive skatter och avgifter). Skälet till det låga priset för andelsägd el är att man som andelsägare får sin el utan dyra mellanhänder.

Den som köper vindandelar tar dessutom ett stort ansvar för att det byggs ny förnybar el och för att minska sin egen klimatpåverkan. Om man inte nöjer sig med vanlig el från sitt elbolag utan köper tio vindandelar (10 000 kWh) minskar utsläppen av växthusgaser med cirka tio ton, enligt Energimyndigheten.

Sverige har stora möjligheter att bli nettoexportörer av förnybar el till övriga Europa. Vi har betydligt bättre möjligheter att bygga ut såväl vindkraft som vågkraft och satsa mer på bioenergi, än de flesta andra länder i det mer tättbefolkade Europa.
Om vi verkligen vill att användningen ­ och därmed beroendet ­ av fossila bränslen, som kolkraft och naturgas, ska minska i vår omvärld ska vi se till att det produceras mer långsiktigt hållbar förnybar el här i Sverige. Kommer hushållen i Sörmland att gå i spetsen och köpa andelar i vindkraft?

Pär Holmgren,
föreläsare, författare och debattör, tidigare meteorolog på SVT

Linda Magnusson,
vd O2:s vindkraftkooperativ

Läs artikeln från Smålandsposten

 

Dela
× -