Sluta klaga på elområden – äg din egen el!

2011-11-01

Den som för tio år sedan, som jag (Pär Holmgren), köpte andelar i vindkraft betalade då totalt 24 000 kronor för fem andelar som sedan dess har gett 5 000 kWh per år. De senaste tio åren har vår familj betalt cirka 30 000 kronor för vår hushållsel.

Om vi valt att stanna kvar hos någon av de större producenterna hade förmodligen räkningen snarare hamnat på cirka 50 000 kronor. Vårt elpris har alltså nästan halverats och kostnaderna för andelarna är snart intjänade. Dessutom är andelarna en värdehandling som vi kan sälja om vi till exempel flyttar till ett mindre boende.

De senaste åren har elpriset ökat radikalt, men bara marginellt för andelsägare i vindkraftverk. En andel som ger 1 000 kWh per år kostar i dag 6 700 kronor i engångsinsats och ger ett lågt och stabilt elpris, för närvarande omkring 20 öre/kWh (67,25 öre/kWh inklusive skatter och avgifter). Det kan jämföras med genomsnittet för 2010 på 55 öre (115 öre/kWh inklusive skatter och avgifter).

Skälet till det låga priset för andelsägd el är att man som andelsägare får sin el utan dyra mellanhänder. Priset påverkas varken av elbörsen Nordpool eller nya elområden. Många elbolag erbjuder el från vindkraft, men då köper man bara el från befintliga vindkraftverk. En andelsägare går ett steg längre och ser till så att nya vindkraftverk byggs. Det är först då som ny grön el pumpas in i systemet och ersätter el från fossila bränslen, som kol och naturgas. Den som köper 10 vindandelar (10 000 kWh) minskar utsläppen av växthusgaser med upp till 10 ton, enligt Energimyndigheten.

25 procent av elproduktionen i Norden kommer från fossila källor enligt Eurostat. Om vi verkligen vill minska utnyttjandet och därmed beroendet av fossila bränslen ska vi se till att det produceras mer förnybar el här i Sverige.

Tack vare utbyggnaden av förnybar energi kan vanliga människor, bostadsrättsföreningar, företag som till exempel Ikea och kommuner äga sin egen el. Genom att bli egna elproducenter utmanar vi de tre stora elbolag som idag sitter på över 80 procent av elproduktionen. Dessutom halverar vi vårt eget elpris och gör en stor miljöinsats.

Författare: Pär Holmgren och Linda Magnusson

Läs artikeln i Sydsvenskan

Dela
× -