Bloggarkiv

Posio

Vindkraftsanläggningen i Posio ligger cirka 18 km nordväst om Kuusamo i Norra Österbotten. Parken består av 7 stycken Vestas V126 turbiner med en navhöjd på 137 meter och parken har avisningssystem. Ansvaret för förvaltningen av parken togs över av OX2 i september 2018.

Kommentarer inaktiverade för Posio

Mažeikiai

Mažeikiai vindpark ligger ca 14 km nordväst om staden Mažeikiai med ca 35 000 invånare, i nordvästra Litauen. Vindparken är belägen i åkerlandskap och angränsar mot den Lettiska gränsen i norr. Anläggningen består av 19 vindkraftverk med en totalhöjd om 178,4 m och beräknas producera 149,6 GWh (149,6 miljoner kWh) per år. Effekten på vindkraftverken är 2,4 MW […]

Kommentarer inaktiverade för Mažeikiai

Yxpila

Yxpila (Ykspihlaja) vindpark med fyra vindkraftverk ligger i omedelbar närhet till Karleby hamn. Projektet har anlagts på mark som ägs av Karleby stad och Boliden. Elanslutningen till elstationen som ägs av Kokkolan Energiaverkot har genomförts med jordkablar. Vindförhållandena i området hör till de gynnsammaste i Finland och vindparkens årsproduktion uppskattas uppgå till 55 GWh. När […]

Kommentarer inaktiverade för Yxpila

Ajos

Ajos vindpark, det första s k re-poweringprojektet i Finland, ligger utanför Ajos hamn i Kemi. Ajos består av 13 vindkraftverk av vilka åtta ligger på konstgjorda öar och vågbrytare och fem på land. De artificiella öarna omfattar en areal på ungefär 30×50 meter. Vattendjupet kring öarna är cirka 3–8 meter. Effekten hos de fem vindkraftverk som […]

Kommentarer inaktiverade för Ajos

Jouttikallio

Jouttikallio vindpark ligger i Lappo stad i Södra Österbotten. Vindparken ligger i Kiviluomankangas, sydost om Lappo centrum och Jouttikallio industriområde. Avståndet från Lappo centrum är 4,5 km och från Seinäjoki 19 km. Marken ägs av Lappo stad och privata markägare. Den totala effekten av vindkraftsparken är ca 21 MW. Vindkraftverkens navhöjd är 147 meter, diametern […]

Kommentarer inaktiverade för Jouttikallio

Högkölen

Högkölens vindpark ligger ungefär tre mil utanför Ljusdal i Hälsingland, Gävleborgs län. Vindparken består av 18 vindkraftverk med en total installerad effekt om 68,4 MW och en förväntad årsproduktion om ca 250 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 50 000 svenska hushåll (5 000 KWh/hushåll). Totalhöjden på vindkraftverken är 205 meter. […]

Kommentarer inaktiverade för Högkölen

Raskiftet

OX2 har byggt Raskiftets vindpark på västsidan av Osensjøen i kommunerna Trysil och Åmot i Hedmark fylke, Norge. Beställare var ett joint venture-bolag mellan tyska energibolaget Stadtwerke München och norska Eidsiva Energi och Gudbrandsdal Energi. Projektet som var OX2:s första byggprojekt i Norge utfördes som en totalentreprenad. Vindkraftsanläggningen består av 31 vindkraftverk med en total installerad effekt […]

Kommentarer inaktiverade för Raskiftet

Rödstahöjden

Rödstahöjdens vindpark ligger i Skärvsta, Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Rödstahöjden har en högsta punkt på 400 m ö h. Marken ägs av Sollefteå kommun, SCA och två privatpersoner. Närmaste tätare bebyggelse finns i Sollefteå, ca 8 km nordost om vindparken. Inga områden av riksintresse, Natura 2000 eller växt- och djurskyddsområden är belägna inom vindparken. Anläggningen består av […]

Kommentarer inaktiverade för Rödstahöjden

Maevaara etapp 2

Vindparken Maevaara 2 ligger mellan byarna Ohtanajärvi och Suaningi, Pajala kommun och Aapua, Övertorneå kommun, Norrbottens län. Anläggningen uppfördes i två etapper. Etapp 1, som togs i drift i april 2015, omfattar 24 vindkraftverk och är fördelad på tre delområden. Etapp 2 består av 10 vindkraftverk. Etapp 2 har liksom Maevaara 1 förvärvats av Allianz Capital Partners, som säljer elen […]

Kommentarer inaktiverade för Maevaara etapp 2

Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.

Kommentarer inaktiverade för Rämsberget