Bloggarkiv

Halsua

Halsuan tuulivoima Oy och OX2 har avtalat om samarbete gällande den fortsatta utvecklingen av vindkraftsprojektet i Halsua. Vindkraftsprojektet i Halsua består av två projektområden, det vill säga områdena Kannisto och Honkakangas. Projektområdena ligger cirka 10-15 kilometer öster om Halsua centrum. Projektplanen har uppdaterats för att beakta tillgängliga vindkraftverk vid den tidpunkt då projektet genomförs. Projektets […]

Kommentarer inaktiverade för Halsua

Korkeakangas

Forststyrelsen och OX2 har kommit överens om överlåtande av projekträttigheterna för vindparksprojektet Korkeakangas i Karstula. OX2 köpte i december 2018 projektet i syfte att uppföra nio vindkraftverk i enlighet med tillståndsvillkoren där. Korkeakangas ligger drygt tio kilometer från Karstula centrum. Efter att projektet färdigställs kommer platsen fortfarande huvudsakligen att användas för skogsbruk och rekreation. Korkeakangas […]

Kommentarer inaktiverade för Korkeakangas

Karlshof

Südlich der Stadt Westerstede liegt das Dorf Karlshof, wo das Repowering des bestehenden Windparks geplant wird. Der Netzanschluss kann nördlich des Windparks erfolgen und die Anlagen können über die L820 angeliefert werden.

Kommentarer inaktiverade för Karlshof

Åndberg

Den planerade vindkraftsanläggningen vid Åndberget ligger i ett område sydväst om Lillhärdal i Härjedalens kommun, Jämtlands län. Närmaste samlad bebyggelse finns vid Mossebodarna ca 4 km nordväst om parken. Tätorten Sveg ligger ca 30 km nordost om vindkraftområdet. Området har en högsta punkt på ca 760 m ö h och ägs av Bergvik Skog samt […]

Kommentarer inaktiverade för Åndberg

Roth bei Prüm

Norr om samhället Roth bei Prüm planeras en vindpark med två vindkraftverk. Nätanslutningen kan troligen göras i omedelbar närhet till anläggningen och turbinerna kan levereras via väg B265. Kontakta oss gärna om du har några frågor om projektet.

Kommentarer inaktiverade för Roth bei Prüm

Märkenkall

Vindkraftverksprojektet i Märkenkall är beläget i Österbotten på Korsholms kommuns och Vasa stads område. Avståndet till Vasa centrum är ca 15 km och till Smedsby i Korsholm ca 10 km. Det har planerats att 15 vindkraftverk med en total höjd på 240 meter ska byggas. Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet 2014–2015 och i […]

Kommentarer inaktiverade för Märkenkall

Dagsmark – Lappfjärd

Dagsmarks vindkraftsprojekt är beläget i Österbotten i Kristinestad, ungefär 4 kilometer öster om stadens centrum. Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan inleddes 2014. I MBK-förfarandet undersöktes två projektalternativ som omfattade 55 och 53 vindkraftverk med en total höjd på 215 meter. De inspekterade vindkraftverken hade en effekt på 2–5 […]

Kommentarer inaktiverade för Dagsmark – Lappfjärd

Rajamäenkylä

Området Rajamäenkylä ligger på ett omfattande obebott område i kommunerna Karijoki och Isojoki med vidsträckta kärrområden och skogsbruksområden. Utgående från utredningar är området i Rajamäenkylä lämpligt för en vindkraftpark på grund av miljön och av att det blåser kraftigt. Det har genomförts ett MKB-förfarande för projektet och utarbetningen av en delgeneralplan har inletts 2014-2015. I […]

Kommentarer inaktiverade för Rajamäenkylä

Kröpuln

Kröpulns vindkraftverksprojekt ligger i Nykarleby kommun. Projektområdet ligger ca 20 km sydväst om Nykarleby stadscentrum, norr om Kantlaxvägen och väster om Monäsvägen. Det finns en lagakraftvunnen delgeneralplan för projektet och bygglov för nio vindkraftverk med en total höjd på högst 203 meter. Helhetseffekten för projektet kommer att vara högst 30 MW. Vad sker härnäst? Planeringen […]

Kommentarer inaktiverade för Kröpuln

Karskruv

Det planerade vindkraftsprojektet Karskruv ligger i Uppvidinge kommun i den östra delen av Kronobergs län. Närmaste bebyggelse utgörs av byn Karskruv och enstaka hus inom den planerade anläggningens område samt enstaka hus kring anläggningsområdet. Närmaste kringliggande byar är Tvinnesheda, Skäraskog, Hjärtaskog, Vithult, Hult, Lillåker och Åker belägna ca 1–2 km från vindkraftsområdet. Närmaste tätare bebyggelse […]

Kommentarer inaktiverade för Karskruv