Stora missuppfattningar om kärnkraft bland svenskar

2011-04-05

Ny SIFO-undersökning visar stora kunskapsluckor hos svenskarna. Nära av åtta av tio missbedömer utbyggnad av kärnkraft respektive vindkraft.

Läs artikeln från MiljöAktuellt

Dela
× -