Styrelsens åtgärdspaket för en stabil ekonomi

2016-11-01

OX2 vindpark höst

Styrelsens åtgärdspaket för en stabil ekonomi

Omvärlden är just nu fylld av ovanligt många osäkra faktorer. Det som påverkar vår förening allra mest är hur de rekordlåga elcertifikatpriserna kommer att utvecklas, samt om det blir ett positivt resultat av utredningen kring andelsägd elproduktion.

Omvärlden må vara svår att förutse just nu, men det vi vet är att om vi vill ha en ekonomiskt stabil framtid för föreningen så behöver vi fatta ett antal beslut kring de faktorer som vi faktiskt kan styra. Åtgärder som handlar om att sänka föreningens kostnader och höja intäkterna.

På kostnadssidan har vi lyckats förhandla med våra stora leverantörer om bättre villkor. OX2, som övervakar och sköter våra vindkraftverk samt administrerar föreningen, har beslutat att ge föreningen ytterligare rabatt på sina tjänster. Detta trots att de redan idag förlorar ekonomiskt på affären. Orsaken till den ytterligare sänkningen är att OX2 långsiktigt tror på vindandelar som produkt och menar att det är viktigt att värna ett spritt ägande på elmarknaden för att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle.

På intäktssidan behöver vi höja priset på andelselen från 20 öre till 28 öre/kWh från och med 1 januari 2017. Priset kan jämföras med dagens spotpris på 43,32 öre (Elprisområde 3, 20160931). Det betyder

att det just nu blir något mindre lönsamt att vara andelsägare: För en medlem med 10 andelar betyder det en kostnadsökning med 800 kr exkl. moms per år. Historiskt har en snittmedlem sparat minst 25 000 kronor på att vara medlem i föreningen (räknat på 10 andelar sedan föreningens start jämfört med vanligt rörligt elavtal) och vår förhoppning är naturligtvis att det åter ska bli en bra affär att äga och köpa andelar framöver.

Något som direkt kommer att påverka hur lönsamt det är att äga vindandelar är om det blir ett positivt resultat av den statliga utredning som pågår just nu. Ett beslut om slopad energiskatt skulle ge oss dryga 30 öre per kWh andelsel. För en andelsägare med 10 andelar betyder det minst 3 000 kr extra i plånboken varje år. Jag vill återigen uppmuntra er att kontakta politiker direkt för att framföra er bild som privata investerare i förnybar energi.

Med vänlig hälsning

Anders Malmström
Ordförande O2 El Ekonomisk Förening

 

Dela
× -