Är svensk vindkraft subventionerad?

2014-03-27

Enligt en SIFO-undersökning beställd av SVT så är 71 procent av svenska folket positivt inställda till subventionering av vindkraft. Men vad är det då för subventionering man talar om?

Från och med 2010 utgår inga statliga subventioner till vindkraften utan det är det så kallade elcertifikatsystemet som ger ett ekonomiskt stöd till vindkraften och andra producenter av förnybar el som bioenergi, småskalig vattenkraft, solenergi, vågenergi, geotermisk energi och torv.

Får vindkraften flest elcertifikat?

Nej, sedan systemet startade 2003 har vindkraften fått 22 procent av elcertifikaten medan 58 procent har gått till bioenergi. (Källa: Svensk Vindenergi.)

Hur funkar elcertifikatsystemet?

Elcertifikatsystemet finns i både Sverige och Norge och är till för att stimulera produktionen av all förnybar el på ett kostnadseffektivt sätt.

Så här går det till:

1. För varje producerad megawattimme (MWh) förnybar el kan producenter få ett elcertifikat av staten.

2. Elproducenterna kan sedan sälja elcertifikaten på en öppen marknad där priset bestäms mellan säljare och köpare. På så sätt ger detta en extra intäkt till den förnybara elproduktionen, utöver den vanliga elförsäljningen.

3. Köpare är främst elleverantörer med s k kvotplikt, d v s att de är skyldiga att köpa elcertifikat som motsvarar en viss andel av sin elförsäljning. Kvotplikten finns lagligt fastställd.

4. Elleverantörernas kostnad för elcertifikaten är en del av elpriset som de debiterar sina kunder. På så vis bidrar alla elkunder i Sverige till utbyggnaden av förnybar el.

5. Varje år måste de kvotpliktiga elleverantörerna lämna sina elcertifikat till staten för annullering. Det betyder att de måste köpa nya elcertifikat för att uppfylla nästa års energiplikt och så skapas hela tiden en efterfrågan på elcertifikat.

Under 2013 betalades omkring 20 öre per kilowattimme till dem som äger ny förnybar elproduktion. Eftersom kostnaden för elcertifikaten slås ut på alla elkonsumenter (förutom elintensiv industri) blir kostnaden för varje konsument betydligt lägre, omkring 3 öre per kilowattimme. På elfakturan kan man se att elcertifikatet är redovisat separat. Det är konsumentens bidrag till en hållbar framtid.

Läs mer om elcertifikat hos Energimyndigheten

Läs mer hos Svensk Vindenergi

 

Dela
× -