Intervju med Sören Skogsdal, ordförande i Ohtanajärvi byaförening

Sören Skogsdal är pensionerad gymnasielärare och ordförande i Ohtanajärvi byaförening, mottagare av bygdepeng från Maevaara vindpark i Pajala och Övertorneå kommun sedan år 2016.


Intervju med Sören Skogsdal, ordförande i Ohtanajärvi byaförening

Sören Skogsdal är pensionerad gymnasielärare och ordförande i Ohtanajärvi byaförening, mottagare av bygdepeng från Maevaara vindpark i Pajala och Övertorneå kommun sedan år 2016.


Vad har ni för verksamhet?

– De flesta åren jag varit ordförade i Ohtanajärvi byaförening har jag skickat in en årlig rapport om våra aktiviteter till OX2. Vår viktigaste aktivitet är en renovering av dammen i Ohtanajoki. Vi bygger en stendamm eftersom det gamla systemet med dammluckor som skall öppnas och stängas kändes för jobbigt. Nya luckor skulle dessutom bli alltför dyra och kräva tillstånd från Miljödomstolen. Sommaren 2018 körde vi ut sex lastbilslass sten till dammen, la ut dem i fåran, men märkte efter ett par år att det inte räckte, vattenståndet blev lite för lågt. I september 2020 körde vi ut ytterligare två lass sten till dammen. Nu gäller det bara att få tag på en grävskopa som lägger ut de nya stenarna i dammen.

Vad använder ni bygdepengen till? Hur gagnar den bygden?

– Bygdepengen har främst gått till dammbygget, vidare till en ny bro över en bäck vid byns kvarnmiljö med skogsmuseum. Byahuset/Gamla skolan har målats och reparerats i samverkan med byns idrottsförening, Ohtanajärvi IK. En del raststugor kring byn måste repareras kommande år. Stugorna används bara under vintern.

Vad har ni för verksamhet?

– De flesta åren jag varit ordförade i Ohtanajärvi byaförening har jag skickat in en årlig rapport om våra aktiviteter till OX2. Vår viktigaste aktivitet är en renovering av dammen i Ohtanajoki. Vi bygger en stendamm eftersom det gamla systemet med dammluckor som skall öppnas och stängas kändes för jobbigt. Nya luckor skulle dessutom bli alltför dyra och kräva tillstånd från Miljödomstolen. Sommaren 2018 körde vi ut sex lastbilslass sten till dammen, la ut dem i fåran, men märkte efter ett par år att det inte räckte, vattenståndet blev lite för lågt. I september 2020 körde vi ut ytterligare två lass sten till dammen. Nu gäller det bara att få tag på en grävskopa som lägger ut de nya stenarna i dammen.

Vad använder ni bygdepengen till? Hur gagnar den bygden?

– Bygdepengen har främst gått till dammbygget, vidare till en ny bro över en bäck vid byns kvarnmiljö med skogsmuseum. Byahuset/Gamla skolan har målats och reparerats i samverkan med byns idrottsförening, Ohtanajärvi IK. En del raststugor kring byn måste repareras kommande år. Stugorna används bara under vintern.

Ohtanajärvis byaförenings viktigaste aktivitet är en renovering av dammen i Ohtanajoki.

– Normalt har vi en del aktiviteter/ fester varje år:
• Skidans dag i april då våra föreningar också har sina årsmöten.
• Kvarndagen i början på augusti.
• Luciagröten kring 13 december.
• Varje vardag kl 11:00 anordnar vi »11-fikat«, en kaffestund för alla intresserade i Byahuset/Skolan.
På de här sätten blir byaföreningens aktiviteter kända bland bybor, folk med rötter i byn och andra intresserade. I år har dock bara 11-fikat fungerat någorlunda, allt annat har blivit inställt p g a coronapandemin.

Ohtanajärvis byaförenings viktigaste aktivitet är en renovering av dammen i Ohtanajoki.

– Normalt har vi en del aktiviteter/ fester varje år:
• Skidans dag i april då våra föreningar också har sina årsmöten.
• Kvarndagen i början på augusti.
• Luciagröten kring 13 december.
• Varje vardag kl 11:00 anordnar vi »11-fikat«, en kaffestund för alla intresserade i Byahuset/Skolan.
På de här sätten blir byaföreningens aktiviteter kända bland bybor, folk med rötter i byn och andra intresserade. I år har dock bara 11-fikat fungerat någorlunda, allt annat har blivit inställt p g a coronapandemin.

Hur arbetar ni i föreningen?

– Ohtanajärvi byaförening är en helt vanlig förening med stadgar, styrelse, årsmöte, protokoll, Verksamhetsberättelse. Styrelsemedlemmarna tillsätts genom val på årsmötet. Vid senaste årsmötet, 5 april 2020, lyckades vi välja in två nya personer som revisorer. Ingen av dem bor i byn, utan i Umeå resp. Enköping, men har på olika sätt rötter till Ohtanajärvi.

Har ni något kul på gång framåt?

– Vår senaste nya aktivitet är samling av fakta till en bok om byns historia. Detta görs, som mycket annat, i samverkan med idrottsföreningen. Ohtanajärvi IK fyllde 70 år i juni i år, men allt firande blev uppskjutet till nästa år. Om en vecka har vi ett möte för att stämma av och se vad olika personer har att komma med till boken och så gör vi en plan för fortsatt arbete. Vi hoppas boken kan ges ut under 2021. Kanske kommer vi använda bygdepengen för t ex tryck av boken, vi får se!

Hur arbetar ni i föreningen?

– Ohtanajärvi byaförening är en helt vanlig förening med stadgar, styrelse, årsmöte, protokoll, Verksamhetsberättelse. Styrelsemedlemmarna tillsätts genom val på årsmötet. Vid senaste årsmötet, 5 april 2020, lyckades vi välja in två nya personer som revisorer. Ingen av dem bor i byn, utan i Umeå resp. Enköping, men har på olika sätt rötter till Ohtanajärvi.

Har ni något kul på gång framåt?

– Vår senaste nya aktivitet är samling av fakta till en bok om byns historia. Detta görs, som mycket annat, i samverkan med idrottsföreningen. Ohtanajärvi IK fyllde 70 år i juni i år, men allt firande blev uppskjutet till nästa år. Om en vecka har vi ett möte för att stämma av och se vad olika personer har att komma med till boken och så gör vi en plan för fortsatt arbete. Vi hoppas boken kan ges ut under 2021. Kanske kommer vi använda bygdepengen för t ex tryck av boken, vi får se!

Är du intresserad av att gå med i Ohtanajärvi byaförening?

Kontakta ordförande Sören Skogsdal, +46 705 65 29 15, s.skogsdal@gmail.com eller kassör Lars Hannu +46 705 42 19 58, lars.hannu@mejl.se.

Byahuset och skolan i Ohtanajärvi sett från fotbollsplanen.

Är du intresserad av att gå med i Ohtanajärvi byaförening?

Byahuset och skolan i Ohtanajärvi sett från fotbollsplanen.

Kontakta ordförande Sören Skogsdal, +46 705 65 29 15, s.skogsdal@gmail.com eller kassör Lars Hannu +46 705 42 19 58, lars.hannu@mejl.se.