OX2 bygger en av Europas största vindkraftsanläggningar i Bollnäs och Ockelbo kommuner

Projektet Valhalla består av Åmot-Lingbo vindpark och Tönsen vindpark och omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW.


Valhalla är OX2:s största projekt genom tiderna och Sveriges näst största vindkraftsprojekt. Köpare är Aquila Capital, en europeisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur, som OX2 har samarbetat med i flera projekt de senaste åren.


Kabeldragning projekt Valhalla (366 MW) i Bollnäs och Ockelbo kommuner.

OX2 bygger en av Europas största vindkraftsanläggningar i Bollnäs och Ockelbo kommuner

Kabeldragning projekt Valhalla (366 MW) i Bollnäs och Ockelbo kommuner.

Projektet Valhalla består av Åmot-Lingbo vindpark och Tönsen vindpark och omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW.


Valhalla är OX2:s största projekt genom tiderna och Sveriges näst största vindkraftsprojekt. Köpare är Aquila Capital, en europeisk kapitalförvaltare inom förnybar energi och infrastruktur, som OX2 har samarbetat med i flera projekt de senaste åren.


Gjutning av vindkraftsfundament i projekt Valhalla.

Projekt Valhalla byggs på totalentreprenad och beräknas överlämnas till Aquila Capital våren 2020.

Mark- och anläggningsarbeten har pågåt under hela 2018 och fortsätter fram till sommaren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 för att pågå året ut. Därefter sker driftsättning och intrimning av vindraftsanläggningen. Arbeten med uppsnyggning och avetablering kommer att pågå fram till sommaren 2020 när projektet avslutas med driftsättning och invigning.

Valhalla projektsida

Gjutning av vindkraftsfundament i projekt Valhalla.

Projekt Valhalla byggs på totalentreprenad och beräknas överlämnas till Aquila Capital våren 2020.

Mark- och anläggningsarbeten har pågåt under hela 2018 och fortsätter fram till sommaren 2019. Montering av vindkraftverken påbörjas sommaren 2019 för att pågå året ut. Därefter sker driftsättning och intrimning av vindraftsanläggningen. Arbeten med uppsnyggning och avetablering kommer att pågå fram till sommaren 2020 när projektet avslutas med driftsättning och invigning.

Valhalla projektsida