Vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen färdigbyggda

OX2 har byggt klart det sk. Valhallaprojektet som består av Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker med totalt 85 vindkraftverk (366 MW) och överlämnat dessa till ägarna.


Valhalla är OX2:s hittills största projekt och ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten i norra Europa.


OX2 byggde vindparkerna i en totalentreprenad. Byggnationen påbörjades vintern 2017/2018 och slutfördes i början av 2020. OX2 har fortsatt uppdrag att förvalta anläggningarna.


Kabeldragning projekt Valhalla (366 MW) i Bollnäs och Ockelbo kommuner.

Vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen färdigbyggda

Kabeldragning projekt Valhalla (366 MW) i Bollnäs och Ockelbo kommuner.

OX2 har byggt klart det sk. Valhallaprojektet som består av Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker med totalt 85 vindkraftverk (366 MW) och överlämnat dessa till ägarna.


Valhalla är OX2:s hittills största projekt och ett av de största landbaserade vindkraftsprojekten i norra Europa.


OX2 byggde vindparkerna i en totalentreprenad. Byggnationen påbörjades vintern 2017/2018 och slutfördes i början av 2020. OX2 har fortsatt uppdrag att förvalta anläggningarna.


Gjutning av vindkraftsfundament i projekt Valhalla.

Projekt Valhalla byggdes på totalentreprenad och överlämnades till Aquila Capital våren 2020.

Valhalla projektsida

Gjutning av vindkraftsfundament i projekt Valhalla.

Projekt Valhalla byggdes på totalentreprenad och överlämnades till Aquila Capital våren 2020.

Valhalla projektsida