OX2 har Nordens största förvaltningsportfölj av vindkraft

OX2 har stärkt sin position på marknaden för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparker (TCM). Läs mer i en intervju med Lars Bryngelsson, ansvarig för OX2:s TCM verksamhet.


Teknisk besiktning vid Glötesvålen vindpark (90 MW) i Härjedalen

OX2 har Nordens största förvaltningsportfölj av vindkraft

Teknisk besiktning vid Glötesvålen vindpark (90 MW) i Härjedalen

OX2 har stärkt sin position på marknaden för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparker (TCM). Läs mer i en intervju med Lars Bryngelsson, ansvarig för OX2:s TCM verksamhet.


Lars Bryngelsson,
vd OX2 TCM

Vad handlar egentligen teknisk och kommersiell förvaltning om?

Vi ska se till att förvalta våra kunders anläggningar både ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv. Kommersiellt handlar det om att se till att anläggningarna har förmånliga driftkontrakt och att vi följer lagar och regler kring hälsa, säkerhet och miljö. Tekniskt ser vi att anlägningarna är i optimalt skick, att de övervakas kontinuerligt, producerar el hela tiden och att leverantörer sköter service och underhåll enligt avtal. I detta arbete ingår även att vi själva gör tekniska inspektioner i parkerna. En annan viktig del i det vi gör är att analysera och optimera produktionen.


Vad har OX2 för mål och visioner inom det här området?

Vi vill vara den självklara partnern när företag eller organisationer vill växa inom vindkraft i Norden, men även i länder i Europa, eftersom de vet att vi levrerar bättre än någon annan.


Hur ser marknadsförutsättningarna ut?

Framtiden ser ljus ut inom förvaltning av vindkraft eftersom branschen växer och stora vindparker byggs. Det kommer finnas stora behov av tjänster framöver. Vi ser också att marknaden mognar, vilket möjliggör en prefessionalisering. OX2 har en bred kompetensplattform både när det kommer till turbiner i teknikutvecklingens framkant och turbiner med äldre beprövade lösningar vilket kommer kunna skapa mycket värde för kunderna i den tillväxtfas där vi nu befinner oss.


Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna?

Den viktigaste framgångsfaktorn är att göra det enkelt att äga vindkraft och skapa optimal avkastning. Det handlar om att tidigt se och på djupet förstå faktorer som påverkar produktionen och agera proaktivt för att optimera våra kunders turbiner.

De största utmaningarna handlar om att hjälpa de ägare som investerade i sina verk när både elpriser och priserna på elcertifikat var mycket högre än idag. En del ägare med äldre tillgångar har det svårt ekonomiskt. Där har vi en uppgift att hitta lösningar för en förbättrad lönsamhet och minskade kostnader.


Lars Bryngelsson,
vd OX2 TCM

Vad handlar egentligen teknisk och kommersiell förvaltning om?

Vi ska se till att förvalta våra kunders anläggningar både ur ett tekniskt och kommersiellt perspektiv. Kommersiellt handlar det om att se till att anläggningarna har förmånliga driftkontrakt och att vi följer lagar och regler kring hälsa, säkerhet och miljö. Tekniskt ser vi att anlägningarna är i optimalt skick, att de övervakas kontinuerligt, producerar el hela tiden och att leverantörer sköter service och underhåll enligt avtal. I detta arbete ingår även att vi själva gör tekniska inspektioner i parkerna. En annan viktig del i det vi gör är att analysera och optimera produktionen.


Vad har OX2 för mål och visioner inom det här området?

Vi vill vara den självklara partnern när företag eller organisationer vill växa inom vindkraft i Norden, men även i länder i Europa, eftersom de vet att vi levrerar bättre än någon annan.


Hur ser marknadsförutsättningarna ut?

Framtiden ser ljus ut inom förvaltning av vindkraft eftersom branschen växer och stora vindparker byggs. Det kommer finnas stora behov av tjänster framöver. Vi ser också att marknaden mognar, vilket möjliggör en prefessionalisering. OX2 har en bred kompetensplattform både när det kommer till turbiner i teknikutvecklingens framkant och turbiner med äldre beprövade lösningar vilket kommer kunna skapa mycket värde för kunderna i den tillväxtfas där vi nu befinner oss.


Vilka är framgångsfaktorerna och utmaningarna?

Den viktigaste framgångsfaktorn är att göra det enkelt att äga vindkraft och skapa optimal avkastning. Det handlar om att tidigt se och på djupet förstå faktorer som påverkar produktionen och agera proaktivt för att optimera våra kunders turbiner.

De största utmaningarna handlar om att hjälpa de ägare som investerade i sina verk när både elpriser och priserna på elcertifikat var mycket högre än idag. En del ägare med äldre tillgångar har det svårt ekonomiskt. Där har vi en uppgift att hitta lösningar för en förbättrad lönsamhet och minskade kostnader.


“Framtiden ser ljus ut inom förvaltning av vindkraft eftersom branschen växer och stora vindparker byggs” Lars Bryngelsson, vd OX2 TCM

Korpfjället vindpark (20,7 MW) i Dalarna

Fakta om teknisk och kommersiellt förvaltning
  • OX2 erbjuder ett komplett utbud av drift- och förvaltningstjänster såsom produktionsanalys, driftoptimering, övervakning, administration, ekonomi och olika specialistuppdrag.
  • OX2 har säkrade förvaltningsavtal för 429 vindkraftverk (1,5 GW) med en beräknad produktion om 5 TWh per år.
  • OX2 förvaltar vindkraftsanläggningar i de nordiska länderna och norra Europa.

Korpfjället vindpark (20,7 MW) i Dalarna

Fakta om teknisk och kommersiellt förvaltning
  • OX2 erbjuder ett komplett utbud av drift- och förvaltningstjänster såsom produktionsanalys, driftoptimering, övervakning, administration, ekonomi och olika specialistuppdrag.
  • OX2 har säkrade förvaltningsavtal för 429 vindkraftverk (1,5 GW) med en beräknad produktion om 5 TWh per år.
  • OX2 förvaltar vindkraftsanläggningar i de nordiska länderna och norra Europa.