Logotype

Värderingar

Vi grundades med syftet att leda energiutvecklingen och vårt uppdrag är att accelerera omställningen till förnybar energi. Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur.

Ambition med ansvar

Att vara ansvarsfulla i vår ambition innebär att vi har modet att ställa höga krav. När vi sätter upp våra höga mål tar vi fullt ansvar och fokuserar på att nå dem med ärlighet och integritet.

Tillhörighet för alla

Vi är alla olika och har olika bakgrund och perspektiv. Men vi förtjänar alla att känna oss lika delaktiga i vår kultur. Vi uppnår detta genom att vara inkluderande och visa respekt och nyfikenhet.

Samskapad påverkan

När vi tar oss tid att lära oss, förnya oss och samarbeta gör vi det med ett tydligt syfte – att ha en hållbar påverkan. Vi är öppna och flexibla nog att skapa tillsammans, baserat på våra unika kompetenser och kunna påverka något som är större än oss själva.