Rapportering och data

Vi strävar efter att vara transparenta när vi rapporterar om våra hållbarhetsåtgärder. Vi vill berätta om våra insatser och de förändringar vi har åstadkommit, men också vara öppna med vad vi behöver förbättra.

Utmärkelser och ranking 

OX2 erhåller externa utmärkleser och ranking från ett flertal organsiationer. Läs mer om de mest aktuella nedan. 

Carnegie Sustainability Award 

Sustainalytics ESG risk rating