Logotype

Klimatavtryck

Vi arbetar aktivt för att minska utsläppen av växthusgaser från projekt­platser, affärsresor och våra kontor. Vi planerar att sätta upp ett vetenskapligt baserat mål och att arbeta mot ett mål för utsläppsminskning i linje med SBTI:s kriterier.

Utsläpp 

Jämfört med många andra energikällor har vind- och solkraft en mycket liten negativ inverkan på miljön. Med ett vindkraftverk, som drivs av den energi som vinden genererar, undviker man utsläpp till mark, luft och vatten. Men att bygga en vindpark är inte klimatneutralt. Utsläpp från tillverkning, transport, vägbyggen och avverkning av skog påverkar klimatet. 

De koldioxidutsläpp som förekommer i samband med byggande, transport, drift och nedmontering av vindkraftverk betalas emellertid tillbaka efter mindre än ett års drift. De största utsläppen kommer från skogsavverkning och byggnation av vägar och uppställningsplatser. Vi har identifierat ett antal nyckelåtgärder för att minska utsläppen. Det handlar till exempel om att använda stenbrott i vindparkens närområde för att minska transporterna, att använda befintliga vägar i så stor utsträckning som möjligt, att fälla träd i så liten utsträckning som möjligt och att återplantera träd på de vägar som inte används. 

Vetenskapligt baserade mål 

Vi planerar att sätta upp ett vetenskapligt baserat mål och kommer under 2022 att arbeta mot ett mål för utsläppsminskning i linje med SBTI:s kriterier.  

Läs vår miljöpolicy

Mål

  • Sätta ett vetenskapligt baserad målsättning för att sänka sina växthusgasutsläpp
  • Arbeta mot minskat klimatavtryck.