Logotype

Medarbetarnas välbefinnande 

OX2 har ambitiösa mål när det gäller våra medarbetares personliga utveckling. Vi är en värderingsdriven organisation och alla våra anställda har varit delaktiga i arbetet med att skapa våra nya företagsvärderingar: Ambition med ansvar, tillhörighet för alla och samskapad påverkan. Våra värderingar uttrycker vad vi står för, och fungerar tillsammans med vårt syfte som en grund för att förvalta och förädla vår kultur. 

Mindfulness

Alla anställda uppmanas att delta i OX2:s mindfulnessprogram. Programmet lär oss i att bli mer medvetna om oss själva, våra relationer med andra och vår roll i ett större sammanhang – till exempel inom företaget och i samhället. Genom att öka medvetenheten bland alla anställda bygger vi en kultur av medmänsklighet med bättre samspel mellan individuella drivkrafter, företagets värderingar och organisatoriska mål. En bättre förståelse för hur vi påverkar andra gör våra medarbetare mer samarbetsinriktade och vårt ledarskap mer empatiskt. Det gynnar inte bara vår kultur utan också vår förmåga att fatta beslut baserade på en helhetssyn. Mindfulnessprogrammet har godkänts i sin helhet av ledningsgruppen och ger alla chefer inom OX2 ny och viktig kunskap och kompetens. 

Feedbackkultur 

På OX2 strävar vi efter en kultur där medarbetarna ger och ber om feedback – ofta och generöst. Genom att utveckla och tillämpa modeller och verktyg för feedback lär vi oss mer om våra styrkor och svagheter och delar med oss av dem till våra kollegor. I en vänlig och trygg arbetsmiljö kan vi diskutera dessa frågor öppet och därigenom hjälpa varandra att utvecklas. 

Våra företagsvärderingar 

Ambition med ansvar

Att vara ansvarsfulla i vår ambition innebär att vi har modet att ställa höga krav. När vi sätter upp våra höga mål tar vi fullt ansvar och fokuserar på att nå dem med ärlighet och integritet.

Tillhörighet för alla

Vi är alla olika och har olika bakgrund och perspektiv. Men vi förtjänar alla att känna oss lika delaktiga i vår kultur. Vi uppnår detta genom att vara inkluderande och visa respekt och nyfikenhet.

Samskapad påverkan

När vi tar oss tid att lära oss, förnya oss och samarbeta gör vi det med ett tydligt syfte – att ha en hållbar påverkan. Vi är öppna och flexibla nog att skapa tillsammans, baserat på våra unika kompetenser och kunna påverka något som är större än oss själva.

Läs mer om vår uppförandekod

Mål:

  • Hälsoindex över 97 % som främjar en hälsosam livsstil och minskar stressnivån
  • Ökad eNPS
  • Hög mindfulnessnärvaro på över 80 %