Logotype

Positiva bidrag till lokalsamhället 

Vi arbetar för att bidra positivt till utvecklingen i de områden där vi är verksamma. Beroende på marknaden och de lokala förhållandena kan det handla om arbetstillfällen, affärsutveckling eller ekonomiska bidrag i form av bygdepeng eller fastighetsskatt.

Utveckling av lokalsamhället

OX2 har en tydlig ambition att skapa lokala arbetstillfällen där det är möjligt. Det är därför viktigt att upprätthålla en nära dialog med lokalsamhällena, inte bara för att förankra projekt­et utan också för att anlita lokala företag för logi, catering, snöröjning, skogsavverkning och liknande verksamheter. Det är också viktigt att upprätthålla en dialog med lokalbefolkningen för att identifiera lokala intressegrupper, till exempel lokala fiskeföreningar och jaktlag. Genom att samarbeta med dessa grupper kan OX2 hjälpa dem att fortsätta sin verksamhet så ostört som möjligt medan vind- eller solparken byggs upp.  

På OX2 kommer vi att fortsätta att upprätthålla vår öppna dialog i de orter där vi är verksamma, samarbeta med lokala företag och öka spridningen av kunskap om vind- och solenergins klimatfördelar. I våra egna svenska projekt­ som utvecklats efter 2019 kommer vi att öka det ekonomiska stödet i form av bygdepeng. Bygdepengen ges till en eller flera demokratiskt etablerade föreningar på den berörda orten, enligt regler som fastställs av ansvariga på orten tillsammans med OX2. En del av medlen kan också erbjudas i form av kreditgarantier via Garantia, som gör det möjligt att bevilja lån till lokala småföretag.

Exempel på hur vi främjar lokala arbetstillfällen

Långsiktigt mål 

  • En positiv utveckling på den ort som berörs av etablering av sol- eller vindparken.