Logotype

Lärande och utveckling

OX2:s filosofi för lärande och utbildning speglar det nuvarande skiftet i hur lärande och utbildning bör tillhandahållas för att möjliggöra en tillväxtkultur. Lärande och utveckling ges till samtliga, inte bara till ledning, chefer eller utvalda grupper. Några av våra initiativ presenteras nedan.

OX2 Academy

OX2 Academy är vår plattform för lärande och utveckling. Vi ger våra medarbetare tillgång till inlärning som hjälper dem att utveckla sina färdigheter och förmågor, men också att skapa en känsla av tillhörighet. Vi täcker en rad ämnen som är relevanta för affärssituationer, projekt­ledning, hållbarhet, mindfulness och mer.

OX2 Academy erbjuder också lärandeupplevelser där kollegor från våra olika marknader möts för att dela perspektiv. Vi kallar det OX2 Foundation-utbildning. Dessa tillfällen är utformade för att främja en kultur präglad av nyfikenhet, mångfald och av att lära av varandra. De hjälper oss också att bygga starkare relationer och nätverk i hela vår organisation.

Mindfulness

Vi erbjuder mindfulnessträning till alla våra medarbetare för att skapa uthållighet och öka det övergripande välbefinnandet. Mindfulness är en träning som hjälper oss att bli mer medvetna om våra tankar, känslor, förnimmelser och handlingar. Det hjälper oss att odla positiva vanor som tacksamhet, medkänsla, optimism och egenvård – något vi ser som nödvändiga inre förändringar som behövs för att trivas i en komplex miljö.

Relaterat innehåll