Klagomålshantering i OX2:s projekt

För OX2 är det av största vikt att tydliggöra att det är nolltolerans mot mobbning, diskriminering och annat kränkande beteende på arbetsplatsen. Genom att etablera en klagomålshantering för personer som arbetar i OX2:s projekt vill vi underlätta för rapportering av klagomål. Den finns där för att erbjuda en möjlighet till anonym återkoppling kring projekt- och arbetsrelaterade frågor. Vi ger dels möjlighet att ge återkoppling anonymt via en brevlåda på byggarbetsplatsen men också via mejladressen på den här sidan.

Klicka på maillänken nedan för att skicka in ditt klagomål. Ditt mejl kommer att behandlas anonymt av Health & Safety Manager på OX2, Karin Larsson samt Head of Sustainability på OX2, Rebecca Karlsson. Avsändaren till denna adress kommer att få återkoppling om ärendet och information om hur frågan föreslås hanteras.

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö (mail)

För OX2 är det av största vikt att tydliggöra att det är nolltolerans mot mobbning, diskriminering och annat kränkande beteende på arbetsplatsen. Genom att etablera en klagomålshantering för personer som arbetar i OX2:s projekt vill vi underlätta för rapportering av klagomål. Den finns där för att erbjuda en möjlighet till anonym återkoppling kring projekt- och arbetsrelaterade frågor. Vi ger dels möjlighet att ge återkoppling anonymt via en brevlåda på byggarbetsplatsen men också via mejladressen på den här sidan.

Klicka på maillänken nedan för att skicka in ditt klagomål. Ditt mejl kommer att behandlas anonymt av Health & Safety Manager på OX2, Karin Larsson samt Head of Sustainability på OX2, Rebecca Karlsson. Avsändaren till denna adress kommer att få återkoppling om ärendet och information om hur frågan föreslås hanteras.

Klagomål gällande social och organisatorisk arbetsmiljö (mail)