Glötesvålen invigs – IKEA energioberoende i Norden

News ⎜2015-05-27

Idag inviger IKEA företagets tredje vindpark i Sverige och tar ett historiskt steg mot en hållbar framtid. Med 30 nya vindkraftverk på Glötesvålen i Härjedalen blir IKEA koncernen helt energioberoende i Norden och producerar nu mer energi än vad alla dess verksamheter i Norden konsumerar. Sammanlagt har IKEA koncernen investerat över 1,5 miljarder kronor de senaste åren i förnybar energi i Sverige. Vindparken på Glötesvålen har byggts och förvaltas av OX2.

Att bli energioberoende i Norden är ett viktigt steg mot vårt mål att vara globalt energioberoende år 2020. Vi tror att det som är bra för våra kunder och vår planet också är bra för IKEA, säger Håkan Svedman, landschef IKEA Sverige.

Vid dagens invigning på Glötesvålen deltar också Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma.


– Invigningen av Glötesvålen är mycket betydelsefull. Vindkraftsparken visar att genom långsiktiga satsningar och ansvarsfullt ägande kan svenskt näringsliv gå före. Genom att vi i Sverige leder utvecklingen inom vindkraft i kallt klimat och med lokalt engagemang kan vi utveckla både glesbygden och det svenska energisystemet hållbart. Jag är stolt över vad vi tillsammans har åstadkommit här, säger Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten.

Sedan tidigare har IKEA koncernen nio vindkraftverk på Korpfjället och sju på Rämsberget i Dalarna. I samband med dagens invigning äger IKEA koncernen 46 vindkraftverk i Sverige och producerar mer energi än företaget konsumerar i Norden

“Vindkraftsparken visar att genom långsiktiga satsningar och ansvarsfullt ägande kan svenskt näringsliv gå före.” Erik Brandsma, generaldirektör Energimyndigheten

– Hållbarhet är en central del i vår affärsidé. Allt från satsningen på att enbart erbjuda våra kunder energieffektiva LED-lampor till att våra verksamheter drivs med egen förnybar energi. Om vi ska kunna växa och uppfylla vår vision om att skapa en bättre vardag för de många människorna måste vi göra det inom de begränsningar som finns för vår planet, säger Jonas Carlehed, hållbarhetsansvarig IKEA Sverige.

Sammantaget har IKEA koncernen investerat 1,5 miljarder kronor i förnybar energi i Sverige och kommer vid slutet av 2015 att ha investerat cirka 14 miljarder kronor i förnybar energiproduktion globalt, främst i sol- och vindkraft.

Invigning Glötesvålens vindpark

Vindparken på Glötesvålen har byggts och förvaltas av OX2. De 30 vindkraftverken på Glötesvålen beräknas producera cirka 220 GWh el per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för cirka 44 000 hushåll. Glötesvålen har ett av Nordens bästa vindlägen på 1 010 meter över havet och med en medelvind på i snitt mellan 8 och 9 sekundmeter.

– I år produceras mer än 14 000 GWh vindkraft i Sverige och Glötesvålens vindpark producerar nästan lika mycket som landets totala vindkraftsproduktion år 2000. Jag vill tacka IKEA för deras insats i omställningen mot ett mer hållbart samhälle och för att de gör det på ett ekonomiskt hållbart och ansvarsfullt sätt genom att ställa höga krav på alla involverade i projektet, säger Paul Stormoen, vd OX2 Wind.