Google får Stora Förnybarhetspriset 2015

News ⎜2015-11-05

Google har tilldelats »Stora Förnybarhetspriset 2015« från Svensk Vindenergi. En del av motiveringen lyder: »Google tar ett stort klimatansvar genom att lägga över sina datorhallar på förnybar el.« OX2 bygger just nu etapp två av Maevaara vindpark – en av vindparkerna som Google tar sin förnybara el ifrån.

Den 4 november delades Stora Förnybarhetspriset 2015 ut av Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger på Waterfront i Stockholm under konferensen ”Vind – Ett förnybart Europa?” Mottagare av priset var Google och deras Sverigechef Anders Berglund.

Så lyder motiveringen:


Google tar ett stort klimatansvar genom att lägga över sina datorhallar på förnybar el. Genom sina samarbetsformer går de ett steg längre och säkrar att ny förnybar produktionskapacitet tillförs. Investeringarna i Sverige kan dessutom verka som inspiration till ett mer internationellt perspektiv i energifrågan.

“Googles målsättning är att fortsätta investera för att de närmaste åren ytterligare öka andelen förnybar energi som vi använder” Anders Berglund, Sverigechef, Google

– Som världens största företagsköpare av förnybar energi och med våra två vindkraftsavtal i Sverige de senaste åren, är vi väldigt glada över denna utnämning. Googles målsättning är att fortsätta investera för att de närmaste åren ytterligare öka andelen förnybar energi som vi använder, och samtidigt tillföra ytterligare kapacitet till nätet, säger Anders Berglund, Sverigechef, Google.

Just nu bygger OX2 andra etappen av Maevaara vindpark i Norrbotten. I vintras driftsattes första etappens 24 vindkraftverk och nu gjuts fundamenten till ytterligare 10 verk i etapp två. Hösten 2016 beräknas hela parken vara driftsatt. Maevaraa vindpark kommer att ha en total installerad effekt om 105 MW. Tyska försäkringsbolaget Allianz äger vindparken och Google kommer förbruka elen till sitt datacenter i Hamina, Finland.

– Googles investeringar i Sverige är ett bra exempel på hur man kan tänka över landsgränser, med vindkraftsel från Sverige försörjer de till exempel även datorhallar i Finland. Vi hoppas att Google uppmuntrar och inspirerar andra företag att också satsa på förnybar energi, säger Charlotte Unger, vd Svensk Vindenergi.