IKEA producerar mer förnybar el än de förbrukar i Norden

News ⎜2014-12-16

IKEA Gruppen fortsätter sitt arbete för en fossilfri elförsörjning. Deras tredje vindkraftspark från OX2 – Glötesvålen i Härjedalen – driftsattes i december vilket innebär att möbelföretaget nu producerar mer förnybar el än de förbrukar i Norden. OX2 ansvarar för teknisk och kommersiell förvaltning av vindkraftsparken.

IKEA Gruppen vill ta en ledande roll för ett koldioxidsnålt samhälle genom att övergå till förnybar energi och energieffektivisera inom alla delar av verksamheten. Globalt har man ett långsiktigt mål att bli energioberoende till år 2020 och 1,5 miljarder euro ska investeras i sol- och vindenergi för den egna verksamheten. Ett delmål är nått i och med övertagandet av Glötesvålen och dess 30 vindkraftverk då det innebär att IKEA kommer kunna producera mer förnybar energi än vad de förbrukar i Norden.

IKEA har sedan tidigare förvärvat Rämsbergets och Korpfjällets vindkraftsparker från OX2. Dessa består av 7 respektive 9 vindkraftverk och tillsammans med Glötesvålens 30 turbiner är man nu alltså uppe i 46 egna vindkraftverk.

Glötesvålen har tagits i drift i december 2014 och OX2 står för den tekniska och kommersiella förvaltningen av de tre vindkraftsparkerna.

Fakta om Glötesvålens vindkraftspark

Vindkraftsparken med 30 vindkraftverk ligger på Glötesvålen, ca fyra mil nordväst om Sveg i sydvästra Härjedalen.

Det är ett av Sveriges bästa vindlägen med en högsta punkt om 1010 m ö h. Vinden har uppmätts under mer än tio års tid. Årsmedelvinden är extremt bra med 8,1 m/s och under de kalla vintermånaderna är den över 9 m/s. Glötesvålen är utvalt område i kommunens översiktsplan och av Energimyndigheten utvalt som riksintresse för vindbruk.

Parken beräknas producera 220 GWh/ år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 44 000 hushåll. Det möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 176 000 ton per år (Energimyndighetens beräkningsmetod).