Många ville se Dalarnas högsta vindkraftverk

News ⎜2014-06-13

Många (ca 200) personer kom till Rämsbergets vindpark för att se Dalarnas högsta vindkraftverk när OX2 hade öppet hus den 13 juni 2014. Det blev en folkfest med musik, mat, tävlingar och namngivningsceremoni tillsammans med vardagshjältarna som har fått namnge vindkraftverken. OX2 berättade om bygdepengen som kommer att bli ansenlig, uppskattningsvis 150-200 000 kr per år, tack vare höjden på verken som ger extra bra produktion.

I april 2014 invigde IKEA Rämsbergets vindpark på sitt varuhus i Borlänge. Då var det snö i parken. Idag, denna försommardag i juni, fick närboende, intresserade och inte minst de ”vardagshjältar” som fått namnge vindkraftverken äntligen möjlighet att se vindkraftverken i verkligheten. Det blåste 10 m/s så det var full produktion i parken, men verk 2 och 3 var avstängda p g a personer som ville åka upp i tornen. Vardagshjälte Mats Eklund hade tur att vinna en ”himlafärd” upp i sitt eget verk.

– Det känns häftigt att åka upp i det här vindkraftverket som ligger på för mig historisk mark mitt emellan de delar av kommunen som mina förfäder härstammar ifrån, sade Mats Eklund.

Jan Olof Dahlin, projektledare på OX2, delade ut minivindkraftverk till en av byföreningarnas representanter, Maths Cargård, och kommun-styrelsens ordförande i Malung-Sälens kommun, Kurt Podgorski, samt tackade alla som gjort vindparken möjlig.

– Tack vare att vi här har Dalarnas högsta vindkraftverk så kan vi se fram emot en ovanligt hög produktion. Vi räknar med att Korpfjället Vind, som IKEA:s ägarbolag heter, kommer att kunna dela ut en bygdepeng på 150-200 000 kr per år, berättade Jan Olof Dahlin.

“Det känns häftigt att åka upp i det här vindkraftverket som ligger på för mig historisk mark ” Mats Eklund, Vardagshjälte

– Förra året stod OX2 bakom hälften av den storskaliga vindkraften som byggdes i Norden. Detta hade vi inte lyckats med utan våra goda relationer på lokal nivå, men vi är också helt beroende av att aktörer som IKEA fortsätter att investera i vindkraft. IKEA är en otroligt viktig förebild som visar att goda affärer och hållbarhetsarbete går hand i hand, sa Paul Stormoen, vd OX2 Wind.

Namngivningsceremonin avslutades med en högtidlig fanfar och namnskylten för verk nr. 2 sattes upp tillsammans med vardagshjälte Tätte Ö-Sjödén och Johan Nestor, IKEA:s varuhuschef. Därefter spelade vardagshjälte Sverre Hansson dragspel och rockmusikern Stefan Morén från Vansbro sjöng allt från Cornelis Vreeswijk till Elvis.

Om vindparken

  • Anläggningen består av 7 vindkraftverk av typen Vestas V112 3 MW. De är 175 meter höga, har en navhöjd om 119 meter och rotorblad på 112 meter i diameter.
  • Vindparken beräknas producera cirka 72 GWh (72 miljoner kWh) per år. Detta motsvarar den ungefärliga årsförbrukningen för 16 000 svenska hushåll.
  • Bygdepengen motsvarar 0,5 % av den årliga produktionen och beräknas bli 150-200 000 kr/år. Den ska främja utvecklingen i byarna Tyngsjö/Andersviksberg med omnejd.
  • Ägare: IKEA bolaget Korpfjället Vind AB. Projektutvecklare och förvaltare: OX2.
  • Rämsberget ligger i Malung-Sälens kommun, Dalarna, mitt emellan Äppelbo och Tyngsjö. Parken ligger ett par km fågelvägen från Korpfjället där IKEA Gruppens första vindpark med 9 vindkraftverk finns.

Mer information, kontakta: