SCA och OX2 tecknar samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft

News ⎜2019-05-07

Etableringsområde för vindkraft.

SCA, som äger 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige, har tecknat samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft med OX2, en av Nordens största vindkraftsprojektörer. Målet är att inom en femårsperiod realisera ca 1 000 MW ny vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 3,5 TWh.

Initialt har SCA och OX2 identifierat en handfull lämpliga områden för vindkraft i Norrland. OX2 och SCA har påbörjat utvecklingen av fyra projekt och ytterligare områden kan bli aktuella.

– OX2 har stor erfarenhet att driva projekt från utveckling till producerande vindparker, säger Milan Kolar, chef för vindenergi på SCA. I SCA:s ambition att växa inom förnybar energi är därför OX2 en bra partner.

“I SCA:s ambition att växa inom förnybar energi är därför OX2 en bra partner.” Milan Kolar, chef för vindenergi på SCA

– Det är en styrka att arbeta med en så kompetent, erfaren och lokalt förankrad partner som SCA. OX2 och SCA kompletterar varandra och har ett väldigt smidigt arbetssätt där vi kan fatta snabba beslut. Tillsammans har vi mycket goda förutsättningar, i samverkan med övriga intressenter, att nå vårt gemensamma mål och bidra till att driva omställningen mot ett 100% förnybart energisystem i Sverige, säger Hillevi Priscar ansvarig för projektutveckling på OX2.

SCA och OX2 är bolag som har varit framgångsrika var för sig när det gäller utbyggnaden av vindkraft. 2018 fanns det 324 vindkraftverk i drift på SCA:s mark, vilket motsvarar ca 13 procent av Sveriges vindkraftsproduktion. OX2 har fram till 2018 bidragit med att bygga ut ca 12 procent av vindkraftsproduktionen i Sverige.

Om SCA

SCA är Europas största privata skogsägare med 2,6 miljoner hektar miljöcertifierad skog i norra Sverige. Med denna unika resurs som bas har SCA utvecklat en resurseffektiv industri för att skapa högsta möjliga värde ur skogen, där hela trädet tas till vara. Bolagets produkter omfattar trä, massa, förpackningspapper, tryckpapper och förnybar energi.

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2 GW vindkraft i Norden. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till 4 136 MSEK.