Logotype
Logotype

Power-to-X

Power-to-X-tekniker har potential att spela en avgörande roll i övergången till en mer hållbar och koldioxidsnål energiframtid, minska vårt beroende av fossila bränslen, och mildra effekterna av klimatförändringar.

Power-to-X omfattar en rad processer som omvandlar förnybar el, ofta från källor som vind eller sol, till andra former av energi eller värdefulla kemiska produkter.

En vanlig form av Power-to-X är Power-to-Hydrogen (vätgas), där elektricitet används för att elektrolysera vatten och dela upp det till vätgas och syre. Vätgas, en ren och mångsidig energibärare, kan användas inom olika sektorer, inklusive transport, industri och kraftproduktion. Förnybar vätgas kan också kombineras med koldioxid (CO2) för att producera gröna syntetiska bränslen som metan eller till och med omvandlas till ammoniak.

En av de viktigaste fördelarna med Power-to-X är dess förmåga att hantera intermittensen hos förnybara energikällor. Genom att omvandla överskottsel till lagringsbara bränslen eller kemikalier blir Power-to-X ett sätt att balansera energitillgång och efterfrågan, vilket gör förnybar energi mer tillförlitlig och mångsidig.

Power-to-X kan också bidra till att minska koldioxidutsläppen i de så kallade ”hard to abate”-sektorerna, som står för ungefär en tredjedel av de globala CO2-utsläppen. I dessa sektorer är det svårt att fasa ut fossila bränslen eftersom det finns processer där som vi inte kan elektrifiera effektivt – snarare än att använda grön el direkt, kan dessa sektorer använda gröna molekyler för att ställa om sin energianvändning.

OX2 och Power-to-X

Ny teknologi

Power-to-X är en relativt ny teknologi för oss och vi ser stor potential för den på våra marknader genom integration med våra projekt för produktion av förnybar energi.

Portfölj

OX2 utvecklar en portfölj av Power-to-X-projekt, med fokus på marknader i Norden.

Havsbaserad vindkraft och syresättning

Vi planerar för storskalig produktion av vätgas även i samband med flera havsbaserade vindprojekt. Här undersöker vi möjligheter att i samband med produktion av väte syresätta delar av Östersjöbotten, bidra till biologisk mångfald och återställa naturliga ekosystem.