Logotype

Solenergi är den snabbast växande tekniken i den globala energimixen.

OX2 är inriktat på att utveckla och sälja stora allmännyttiga solparker, med ett grundläggande fokus på hög kvalitet och prestanda.

Fakta om solenergi

Solen är vår absolut främsta energikälla. Varje dag når solenergi motsvarande 10 000 gånger världens totala förbrukning jorden. Omvandlingen av ljus till elektricitet kallas för fotovoltaik och fångas upp av solceller.

De första solcellerna skapades redan på 1880-talet. Men det är först under det senaste decenniet som solenergitekniken verkligen har mognat. Kostnaden för solcellsmoduler sjönk med cirka 95 procent mellan 2010 och 2020.

Den tekniska utvecklingen av solcellsmoduler går mycket snabbt. Solcellsmoduler kan idag tillverkas så att de liknar andra material och solenergitekniken integreras i allt från hörlurar till fönster.

Solcellsmodulernas förbättrade effektivitet har gjort solparker till ett kommersiellt attraktivt alternativ även i norra Europa.

Idag finns det flytande solparker, som vanligtvis placeras i dammar eller andra lugnare vattendrag. Det finns också särskilda solceller för jordbruk (agrivoltaik), som innebär att solenergi kombineras med odling eller boskapsskötsel. Det finns flera studier som visar att skördarna ökar och att djuren är friskare när jordbruket kombineras med solenergi.

OX2 och solenergi

Solenergi är den snabbast växande tekniken i den globala energimixen. År 2022 installerades 191 GW solenergi globalt. Detta motsvarar 65 procent av alla nya förnybara energianläggningar.

Marknaden drivs av ambitiösa klimatmål, en kraftigt ökad efterfrågan på förnybar el och en stark investerings­vilja. Den stöds också av produktutveckling och minskade investerings­kostnader.

OX2 började utveckla solenergi under 2018. Precis som med alla de tekniker som valts, kommer OX2 att arbeta i alla led av värdekedjan, från finansiering, tillstånd och försäljning till byggnation och förvaltning.

OX2 utvecklar både landbaserade och flytande solenergianläggningar, de senare i laguner, bassänger och sjöar. OX2 utvecklar också särskilda solceller för jordbruk (agrivoltaics), ett system där solcellsmoduler installeras på ett sådant sätt att marken samtidigt kan användas för jordbruk. OX2 arbetar också med hybridlösningar som kombinerar solenergi med olika energilagringslösningar.

Tillväxten inom solenergi är en nyckel till snabbare geografisk expansion.

  • Solenergitekniken har varit en central del av OX2:s tillväxtstrategi sedan 2018
  • Första solcellsprojekt­et såldes i maj 2022 – Recz solpark i Polen (29 MW)
  • Projekt­utvecklings­portföljen bestod vid utgången av andra kvartalet 2023 av cirka 6,1 GW i olika utvecklingsstadier
  • OX2:s solenergihubb med nyckelkompetens i hela värdekedjan är baserad i Spanien

Uforska vår projekt­portfölj