Aquila Capital köper ytterligare en vindpark i Sverige av OX2

Press release ⎜2016-11-23

Aquila Capital, en ledande europeisk förvaltare av alternativa placeringar, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om 65 MW vindkraft. Avtalet avser Högkölens vindpark med 18 vindkraftverk i Ljusdals kommun. Det är det andra avtalet på kort tid mellan parterna.

Högkölens vindpark kommer att byggas i ett ovanligt gynnsamt vindläge med en medelvind på 8,0 m/sek vid turbinernas navhöjd. Efter att ha optimerat projektet både tekniskt och finansiellt beräknar OX2 att vindparken kommer att producera 244 GWh per år när den är färdigbyggd. OX2 bygger vindparken på totalentreprenad.

“Högkölen är ett tekniskt avancerat projekt på en idealisk plats med utmärkta vindförhållanden och därför ett perfekt tillägg till vår portfölj i Skandinavien. Det förnyade samarbetet med OX2 visar på den framgångsrika relation som vi gemensamt har byggt upp och ligger i linje med att vi erbjuder institutionella investerare tillgång till attraktiva tillgångar genom långsiktiga partnerskap med ledande aktörer på våra kärnmarknader”, säger Roman Rosslenbroich, vd och medgrundare av Aquila Capital.

“Högkölen är ett tekniskt avancerat projekt på en idealisk plats med utmärkta vindförhållanden” Roman Rosslenbroich, vd och medgrundare av Aquila Capital.

“Vi är glada över att göra ännu en affär med Aquila på kort tid. Projektet förstärker vår marknadsposition i Norden, där vi för närvarande bygger sex vindkraftsparker om totalt 420 MW”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

I mitten av oktober tecknade OX2 och Aquila Capital förvärvsavtal för Lehtirovas vindpark 148 MW i norra Sverige. Både Högkölens vindpark och Lehtirovas vindpark beräknas överlämnas driftsatta till Aquila Capital i december 2018. Därefter kommer OX2 ansvara för teknisk och kommersiell förvaltning av vindparkerna.

För mer information kontakta:

Presskontakt OX2

press@ox2.com