Ardian förvärvar vindpark från OX2 för över 3 miljarder SEK

Press release ⎜2019-02-28

Åndberget ligger ca 30 km sydväst om Sveg i Jämtland. Foto OX2.

Ardian, ett av världens ledande investmentbolag, tillkännager idag en investering på 3 miljarder kronor för att bygga en vindpark i Åndberg/Härjedalen under ledning av OX2.

Ardian förvärvar projekträttigheterna från OX2, en ledande vindkraftsutvecklare i Norden. Ardian har också anlitat OX2 för att leda byggnationen av parken samt för teknisk och kommersiell förvaltning av anläggningen. Vindparken kommer att driftsättas 2021 och förväntas att producera ca 800 GWh/år.

Investeringen i vindparken som har 53 turbiner, är en av de största vindkraftsaffärerna som gjorts i Sverige, ett land som internationellt ses som världsledande inom innovation och utveckling av hållbar energi.

Ardians portfölj i Norden, som redan omfattar två investeringar i vindparker i Norge och Sverige, kommer nu att överstiga 400 MW bruttokapacitet, vilket motsvarar den årliga energiförbrukningen för mer än 600 000 elbilar. OX2 bygger för närvarande över 1 GW vindkraft i Norden (varav ca 90 % i Sverige), vilket är ett rekord.

“OX2 är den perfekta partnern för oss i detta projekt.” Amir Sharifi, Managing Director på Ardian Infrastructure

Amir Sharifi, Managing Director på Ardian Infrastructure säger: ”OX2 är den perfekta partnern för oss i detta projekt. Vi ser fram emot att tillsammans utveckla en högkvalitativ vindpark med hjälp av den allra senaste tillgängliga tekniken. Vårt mål är att uppnå bra ekonomiska resultat utan subventioner, med en positiv inverkan på alla intressenter”.

Paul Stormoen, VD på OX2 Wind säger: “Vi är väldigt glada att ha etablerat en god affärsrelation med Ardian efter en realisationsprocess som har kännetecknats av stor professionalitet och samarbetsanda. Vi ser nu fram mot att börja bygga tillsammans med våra underentreprenörer. Vindparken är en betydande lokal satsning och ett viktigt bidrag till den pågående globala omställningen till en förnybar energisektor”.

Fakta Åndberg vindpark

Kommun: Härjedalen


Antal vindkraftverk: 53 st Nordex Delta4000-serie


Max totalhöjd: 180 m


Installerad effekt: 250 MW

OM ARDIAN

Ardian är ett av världens ledande investmentbolag, med förvaltat kapital på mer än SEK 800 miljarder i Europa, Nordamerika, Sydamerika och Asien. Ardian är majoritetsägt av sina anställda och har en lång historik av att skapa tillväxt runt om i världen. Företaget har mer än 550 antställda på 15 kontor globalt. Ardian förvaltar kapital åt mer än 800 internationella institutionella investerare via en mängd olika investeringsstrategier.

OM OX2

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2018 uppgick till ca 4 365 MSEK.

För mer information kontakta:

Presskontakt OX2

press@ox2.com