Orrberget vindpark färdigbyggd

Press release ⎜2020-03-30

Nu har OX2 byggt klart och överlämnat Orrberget vindpark (33 MW) med nio vindkraftverk till ägaren och kapitalförvaltaren Fontavis. OX2 kommer fortsatt att förvalta anläggningen.

Orrberget vindpark (33 MW)

– Byggnationen av parken och samarbetet med Fontavis har fungerat mycket väl. Vi ser nu fram mot att förvalta vindparken i många år framöver, säger Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM.

Orrberget vindpark är belägen i Ludvika kommun och består av nio vindkraftverk från Nordex om 150 m i totalhöjd. Parken beräknas producera ca 96 GWh/år vilket motsvarar hushållsel för ca 19 200 hushåll och en besparing av koldioxidutsläpp med upp till 57 600 ton* per år. Förutom Orrberget vindpark äger Fontavis ytterligare två vindparker i Sverige.

– OX2:s roll nu är att förvalta anläggningen vilket innebär att vi är ägarens representant i alla praktiska frågor och vår uppgift är att se till att anläggningen drivs på ett säkert och tryggt sätt samt att säkra en så hög produktion som möjligt. Vi har kontakten med lokala intressenter såsom markägare, föreningar och kommun samt olika leverantörer, säger Lars Bryngelsson.

“Byggnationen av parken och samarbetet med Fontavis har fungerat väl. Vi ser fram mot att förvalta vindparken i många år framöver.” Lars Bryngelsson, vd för OX2 TCM

En bygdepeng om totalt 0,30% procent av den samlade bruttointäkten för den el som vindkraftverken årligen inbringar kommer att delas ut med start 2021. Bygdepengen ska enligt avtal användas till främjande av projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen i närområdet. Mottagare är Orrbergets Bygdepengsförening som består av lokala ideella föreningar.

* Ett genomsnittshushåll i Sverige = 5,000 kWh/år


* Koldioxidutsläpp om upp till 57 600 ton när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer

För mer information, kontakta:

Lars Bryngelsson

vd OX2 TCM

070-539 17 68 lars.bryngelsson@ox2.com