Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW. Vindparkerna är under byggnation. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.


Kabelläggning vid projekt Valhalla (366 MW).

Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Kabelläggning vid projekt Valhalla (366 MW).

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW. Vindparkerna är under byggnation. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.


Projektledare

Sara Arvidson

+46 701 80 80 58 sara.arvidson@ox2.com

Byggprojektledare

Stefan Karlsson

+46 703 53 66 70 stefan.karlsson@ox2.com
Kommun: Ockelbo och
Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020

Projektledare

Sara Arvidson

+46 701 80 80 58 sara.arvidson@ox2.com

Byggprojektledare

Stefan Karlsson

+46 703 53 66 70 stefan.karlsson@ox2.com
Kommun: Ockelbo och
Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020

Se filmen om lokal dialog och miljöhänsyn.

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Tillgänglighet och säkerhet

Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. I samband med pågående fundamentsarbeten sker transporter av material och utrustning kontinuerligt till respektive park.

Fallåsvägen genom Åmot-Lingbo kommer inte stängas av utan kommer kunna användas med viss begränsning under byggnationen. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar sätts upp efter godkännande från tillsynsmyndigheten. Dessa skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Respektera hastighetsbegränsning 30 km/h.

Av säkerhetsskäl sätts vägbommar upp för att undvika obehörig trafik i byggområdet. Detta innebär begränsad tillgänglighet att komma in med bil, och om man har något särskilt ärende i området måste man anmäla sig till platsledningen samt ta del av de arbetsplatsregler som gäller.

Kontakta oss för mer information::
Christer Hjälmefjord, Byggledare, tel. 0767 69 92 32, christer@fjordconsulting.se
Steven Kabagambe, Assisterande byggprojektledare, tel. 0703 43 64 26, steven.kabagambe@ox2.com

Fiske

Vandring

Fiske

Vandring

Transporter

Projektetet går under försommaren 2019 in i en intensiv fas då komponenterna till vindkraftverken ska transporteras till området, monteras och lyftas på plats. Detta kommer innebära en hel del trafik. Vindkraftsdelarna kommer med fartyg till Gävle hamn, och körs därifrån med lastbil över Hamrånge, vidare på väg 303 genom Ockelbo och Åmot för att sedan svänga av mot Stugubacken vid Katrineberg. De omfattande transporterna kommer pågå mellan vecka 26-44, och kommer mestadels ske nattetid, mellan kl 22-06. Utöver dessa turbintransporter kommer även andra normala lastbilstransporter ske under dagtid.

Turbintransporter kommer att pågå mellan vecka 26-44.

Transporter

Turbintransporter kommer att pågå mellan vecka 26-44.

Projektetet går under försommaren 2019 in i en intensiv fas då komponenterna till vindkraftverken ska transporteras till området, monteras och lyftas på plats. Detta kommer innebära en hel del trafik. Vindkraftsdelarna kommer med fartyg till Gävle hamn, och körs därifrån med lastbil över Hamrånge, vidare på väg 303 genom Ockelbo och Åmot för att sedan svänga av mot Stugubacken vid Katrineberg. De omfattande transporterna kommer pågå mellan vecka 26-44, och kommer mestadels ske nattetid, mellan kl 22-06. Utöver dessa turbintransporter kommer även andra normala lastbilstransporter ske under dagtid.

Naturreservat

Bär- och svampplockning

Naturreservat

Bär- och svampplockning

Vägarbeten projekt Valhalla.

Skoteråkning

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen kommer som det ser ut nu att vara tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs. Mer info kommer inför kommande skotersäsong.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området. Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

Skoteråkning

Vägarbeten projekt Valhalla.

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen kommer som det ser ut nu att vara tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs. Mer info kommer inför kommande skotersäsong.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området. Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

Luftledningar och stationsarbeten,
Ellevio

Ellevio ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet, och detta kommer ske via två luftledningar från respektive område till en transformatorstation i Grönviken. Dessa arbeten pågår parallellt med OX2’s anläggningsarbeten och innebär ytterligare påverkan i området. För aktuell information om pågående arbete längs ledningarna och vid stationen:

Hans Borbely

Ellevios projektledare

070 687 12 31 hans.borbely@partners.ellevio.se

Jakt

Möten med de jaktlag som berörs kommer att hållas och även utskick av information. Alla jaktfrågor går via:

Michael Larsson

Stora Enso

070 370 00 41 michael.larsson@storaenso.com

Luftledningar och stationsarbeten,
Ellevio

Ellevio ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet, och detta kommer ske via två luftledningar från respektive område till en transformatorstation i Grönviken. Dessa arbeten pågår parallellt med OX2’s anläggningsarbeten och innebär ytterligare påverkan i området. För aktuell information om pågående arbete längs ledningarna och vid stationen:

Hans Borbely

Ellevios projektledare

070 687 12 31 hans.borbely@partners.ellevio.se

Jakt

Möten med de jaktlag som berörs kommer att hållas och även utskick av information. Alla jaktfrågor går via:

Michael Larsson

Stora Enso

070 370 00 41 michael.larsson@storaenso.com