Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Projektet omfattar totalt 85 vindkraftverk, varav 58 st i Åmot-Lingbo och 27 st i Tönsen. Den förväntade årsproduktionen är drygt 1,1 TWh, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 230 000 hushåll och en minskning av koldioxidutsläppen med 90 000 ton per år när den tränger undan kol- och gaskraft i våra grannländer eller möjliggör elektrifiering av transportsektorn och industrin.

 

Med anledning av smittspridningen av det nya coronaviruset har invigningen av parkerna flyttats fram på obestämd tid.

 

Under driftsfasen sköter OX2 TCM den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken, vilket bland annat innebär att bolaget är ägarens representant gentemot serviceentreprenörer, lokala intressenter, markägare, försäkringsbolag etc.

I drift

Valhalla vindpark (366 MW). Foto: Joachim Lagercrantz.

Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Just nu:

Vindparkerna åter i drift. Läs mer nedan

Kommun: Ockelbo och Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85 V136 4.3 MW
Totalhöjd: 180m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020
Turbinleverantör: Vestas

Vid störning eller incidenter

kontakta driftcentralen

+46 8 559 310 07 monitoring@ox2.com

Förvaltningsansvarig

Jenny Abrahamsson

+46 722 46 68 42 jenny.abrahamsson@ox2.com

Normal drift i vindparkerna

Efter höstens driftstörning i Åmot-Lingbo och Tönsens vindparker har båda parkerna nu återgått till normal drift. De tillfälliga säkerhetsavstånden som gällt under hösten har därmed lyfts. I samband med detta har vindkraftverk nummer 39 i Lingbo, längs med vägen mellan Åmot och Lingbo, startats igen.

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Jakt och skoteråkning

Hänsyn ska alltid tas till varningsskyltar i området. Det är mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

För mer information om jakt i området kontakta:

Michael Larsson
Stora Enso
+46 70 370 00 41
michael.larsson@storaenso.com

Kopparfors skogar
Per Mellström, skogsvårdsledare
+46 70 620 88 59
per.mellstrom@kopparfors.se

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Jakt och skoteråkning

Hänsyn ska alltid tas till varningsskyltar i området. Det är mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

För mer information om jakt i området kontakta:

Michael Larsson
Stora Enso
+46 70 370 00 41
michael.larsson@storaenso.com

Kopparfors skogar
Per Mellström, skogsvårdsledare
+46 70 620 88 59
per.mellstrom@kopparfors.se

Bygdepeng

En bygdepeng kommer betalas ut årligen till ett antal lokala mottagarorganisationer som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Bygdepengen beräknas bli mellan 400 000-650 000 kronor per år för Åmot-Lingo vindpark och 250 000-350 000 kronor per år för Tönsen vindpark.

Bygdepengsmottagare:
• Hanebo Framtid
• Tönsen Byalag
• Ockelbo kommun, Lingbo och Åmot Vindkraftfond
• Hanebo-Segersta Fiskevårdsområdesförening
• Bollnäs Skoterklubb
• Lötens Bygdegårdsförening
• Katrinebergs Bygdeförening
• Gopens vänner
• Ockelbo kommun, Mo Tomtnäs Vindkraftfond

Bygdepeng

En bygdepeng kommer betalas ut årligen till ett antal lokala mottagarorganisationer som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Bygdepengen beräknas bli mellan 400 000-650 000 kronor per år för Åmot-Lingo vindpark och 250 000-350 000 kronor per år för Tönsen vindpark.

Bygdepengsmottagare:
• Hanebo Framtid
• Tönsen Byalag
• Ockelbo kommun, Lingbo och Åmot Vindkraftfond
• Hanebo-Segersta Fiskevårdsområdesförening
• Bollnäs Skoterklubb
• Lötens Bygdegårdsförening
• Katrinebergs Bygdeförening
• Gopens vänner
• Ockelbo kommun, Mo Tomtnäs Vindkraftfond

Se filmen om lokal dialog och miljöhänsyn.