Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW. Arbetet med att montera och resa vindkraftverken har slutförts enligt tidplan. Nu pågår successiv driftsättning on in-trimning av vindkraftanläggningen, och under våren kommer projektområdet ses över och utestående anläggningsåtgärder slutföras. Vindparken är ett arbetsområde fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.


INSTÄLLDA INFORMATIONSMÖTEN


Med anledning av utvecklingen och smittspridningen av det nya coronaviruset kommer de planerade informationsmötena i Lingbogården den 17 mars och Lötens Bygdegård den 18 mars inte genomföras.


Turbinresning projekt Valhalla (366 MW).

Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Turbinresning projekt Valhalla (366 MW).

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW. Arbetet med att montera och resa vindkraftverken har slutförts enligt tidplan. Nu pågår successiv driftsättning on in-trimning av vindkraftanläggningen, och under våren kommer projektområdet ses över och utestående anläggningsåtgärder slutföras. Vindparken är ett arbetsområde fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.


INSTÄLLDA INFORMATIONSMÖTEN


Med anledning av utvecklingen och smittspridningen av det nya coronaviruset kommer de planerade informationsmötena i Lingbogården den 17 mars och Lötens Bygdegård den 18 mars inte genomföras.


Kommersiell Förvaltare Drift

David Lee-Jones

+46 733 26 14 50 david.lee-jones@ox2.com

Byggprojektledare

Stefan Karlsson

+46 703 53 66 70 stefan.karlsson@ox2.com
Kommun: Ockelbo och Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020

Kommersiell Förvaltare Drift

David Lee-Jones

+46 733 26 14 50 david.lee-jones@ox2.com

Byggprojektledare

Stefan Karlsson

+46 703 53 66 70 stefan.karlsson@ox2.com
Kommun: Ockelbo och Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020

Se filmen om lokal dialog och miljöhänsyn.

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Tillgänglighet och säkerhet

Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. Den intensiva transportfasen är nu över, och inga större transporter återstår. Det pågår dock fortfarande aktiviteter i området. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar i området ska respekteras och passeras på eget ansvar. Respektera hastighetsbegränsning 30 km/h.

Av säkerhetsskäl finns vägbommar uppsatta för att undvika obehörig trafik i byggområdet.

Detta innebär begränsad tillgänglighet att komma in med bil, och om man har något särskilt ärende i området måste man anmäla sig till platsledningen samt ta del av de arbetsplatsregler som gäller.

Kontakta byggprojektledare Stefan Karlsson för mer information:
tel. +46 703 53 66 70
stefan.karlsson@ox2.com

Vid vissa väderförhållanden finns risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Håll därför ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk, och vistas inte i vindkraftverkens direkta närhet vid åska.

BygdepengBygdepeng kommer betalas ut årligen till ett antal lokala mottagarorganisationer som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Fiske

Då tillgängligheten till området är begränsad får man nyttja sjöarna i ytterkant av områdena. Man kan ta sig till Mosjön i Åmot-Lingbo samt till Rotemobodtjärn och Nannsjön i Tönsen. Dock gäller att man får ställa bilen på anvisade parkeringsplatser utanför området och gå sista biten. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet närmare Nannsjön och Rotemobodtjärn.

Inne i området är det mycket viktigt att parkera så att byggvägarna i området inte blockeras. För information om aktuella arbeten samt vid behov av åtkomst till sjöarna för underhåll och tillsyn, kontakta platsledningen.

Respektera skyltning, kör försiktigt och var beredd på mötande tunga fordon.

Vandring

Delar av Gästrikeleden respektive Hälsingeleden passerar genom Åmot-Lingbo vindpark. Under byggtiden är områdena klassade som byggarbetsplatser, och vandring genom området är inte möjligt. Om man kommer på Gästrikeleden söderifrån är det stopp norr om Kroksjön. Kommer man från Lingbohållet är det stopp vid Mårdnästorp och kommer man på Hälsingeleden norrifrån är det stopp öster om sjön Gopen, innan Hårgbodarna.
Under kommande drifttid kommer det inte vara några begränsningar i tillgänglighet till lederna. Dock ska hänsyn alltid tas till varningsskyltar i området.

Det är förenat med livsfara att vistas invid vindkraftverk när det är åskoväder.

Fiske

Då tillgängligheten till området är begränsad får man nyttja sjöarna i ytterkant av områdena. Man kan ta sig till Mosjön i Åmot-Lingbo samt till Rotemobodtjärn och Nannsjön i Tönsen. Dock gäller att man får ställa bilen på anvisade parkeringsplatser utanför området och gå sista biten. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet närmare Nannsjön och Rotemobodtjärn.

Inne i området är det mycket viktigt att parkera så att byggvägarna i området inte blockeras. För information om aktuella arbeten samt vid behov av åtkomst till sjöarna för underhåll och tillsyn, kontakta platsledningen.

Respektera skyltning, kör försiktigt och var beredd på mötande tunga fordon.

Vandring

Delar av Gästrikeleden respektive Hälsingeleden passerar genom Åmot-Lingbo vindpark. Under byggtiden är områdena klassade som byggarbetsplatser, och vandring genom området är inte möjligt. Om man kommer på Gästrikeleden söderifrån är det stopp norr om Kroksjön. Kommer man från Lingbohållet är det stopp vid Mårdnästorp och kommer man på Hälsingeleden norrifrån är det stopp öster om sjön Gopen, innan Hårgbodarna.
Under kommande drifttid kommer det inte vara några begränsningar i tillgänglighet till lederna. Dock ska hänsyn alltid tas till varningsskyltar i området.

Det är förenat med livsfara att vistas invid vindkraftverk när det är åskoväder.

Naturreservat

Under byggperioden kan man besöka naturreservatet Djupsjön-Römmaberget, som ligger inne i Tönsen-området. Man får då komma via Västansjö-Knisselbovägen och ställa bilen på anvisade platser utanför området för att sedan gå sista biten till reservatet. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet med bil och parkera vid Djupsjön.

Viktigt att inte gå in i eller vistas i arbetsområdet.

Bär- och svampplockning

Bär- och svampplockning bör undvikas under byggperioden då området klassas som en byggarbetsplats. Eftersom man som bär- eller svampplockare vanligtvis inte följer några leder är det svårt att skylta, och risken finns att man kommer in i området utan att hindras av någon vägbom eller informeras av någon skylt. Var extra uppmärksam om du är ute och plockar i närheten av projektområdet under byggperioden. Under kommande driftperiod finns inga begränsningar att vistas i området, men det är viktigt att respektera varningsskyltar.

Att vistas intill vindkraftverk vid åskväder är förenat med livsfara.

Naturreservat

Under byggperioden kan man besöka naturreservatet Djupsjön-Römmaberget, som ligger inne i Tönsen-området. Man får då komma via Västansjö-Knisselbovägen och ställa bilen på anvisade platser utanför området för att sedan gå sista biten till reservatet. Vid ett fåtal tillfällen, då vägarna inte nyttjas av byggtrafik, kommer man kunna ta sig något längre in i Tönsenområdet med bil och parkera vid Djupsjön.

Viktigt att inte gå in i eller vistas i arbetsområdet.

Bär- och svampplockning

Bär- och svampplockning bör undvikas under byggperioden då området klassas som en byggarbetsplats. Eftersom man som bär- eller svampplockare vanligtvis inte följer några leder är det svårt att skylta, och risken finns att man kommer in i området utan att hindras av någon vägbom eller informeras av någon skylt. Var extra uppmärksam om du är ute och plockar i närheten av projektområdet under byggperioden. Under kommande driftperiod finns inga begränsningar att vistas i området, men det är viktigt att respektera varningsskyltar.

Att vistas intill vindkraftverk vid åskväder är förenat med livsfara.

Skoteråkning

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen är tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området. Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

Jakt

Michael Larsson
Stora Enso
tel. 070 370 00 41
michael.larsson@storaenso.com

Skoteråkning

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen är tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området. Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

Jakt

Michael Larsson
Stora Enso
tel. 070 370 00 41
michael.larsson@storaenso.com