Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW. Vindparkerna är under byggnation. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.


Turbinresning projekt Valhalla (366 MW).

Åmot-Lingbo och Tönsen vindparker (Valhalla)

Turbinresning projekt Valhalla (366 MW).

Projekt Valhalla består av vindparkerna Åmot-Lingbo och Tönsen och ligger i Ockelbo och Bollnäs kommuner. Anläggningen omfattar 85 vindkraftverk med en total installerad effekt om 366 MW. Vindparkerna är under byggnation. Arbeten i området kommer att pågå fram till sommaren 2020, och under denna tid är tillgängligheten till området begränsad.


Projektledare

Sara Arvidson

+46 701 80 80 58 sara.arvidson@ox2.com

Byggprojektledare

Stefan Karlsson

+46 703 53 66 70 stefan.karlsson@ox2.com
Kommun: Ockelbo och
Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020

Projektledare

Sara Arvidson

+46 701 80 80 58 sara.arvidson@ox2.com

Byggprojektledare

Stefan Karlsson

+46 703 53 66 70 stefan.karlsson@ox2.com
Kommun: Ockelbo och
Bollnäs
Antal vindkraftverk: 85
Totalhöjd: 180 m
Förväntad årsproduktion: 1,1 TWh
Driftstart: 2020

Se filmen om lokal dialog och miljöhänsyn.

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Tillgänglighet och säkerhet

Den största risken under byggnation är alla transporter och den tunga trafiken. Fallåsvägen mellan Åmot och Lingbo kommer inte stängas av utan kommer kunna användas med viss begränsning under byggnationen. Infoskyltar, varningsskyltar och stoppskyltar sätts upp efter godkännande från tillsynsmyndigheten. Dessa skyltar ska respekteras och passeras på eget ansvar. Respektera hastighetsbegränsning 30 km/h.

Av säkerhetsskäl sätts vägbommar upp för att undvika obehörig trafik i byggområdet. Detta innebär begränsad tillgänglighet att komma in med bil, och om man har något särskilt ärende i området måste man anmäla sig till platsledningen samt ta del av de arbetsplatsregler som gäller.

Kontakta oss för mer information::
Christer Hjälmefjord, Byggledare, tel. 0767 69 92 32, christer@fjordconsulting.se
Steven Kabagambe, Assisterande byggprojektledare, tel. 0703 43 64 26, steven.kabagambe@ox2.com

Fiske

Vandring

Fiske

Vandring

Transporter

Projektetet gick under försommaren 2019 in i en intensiv fas då komponenterna till vindkraftverken transporterades till området för att monteras och lyftas på plats. Den här fasen innebar en hel del trafik, men de mest omfattande transporterna är nu avslutade. Vindkraftsdelarna har anlänt med fartyg till Gävle hamn, och kördes därifrån med lastbil över Hamrånge, vidare på väg 303 genom Ockelbo och Åmot för att sedan svänga av mot Stugubacken vid Katrineberg.

Turbintransporterna pågick som intensivast mellan vecka 26-44.

Transporter

Turbintransporterna pågick som intensivast mellan vecka 26-44.

Projektetet gick under försommaren 2019 in i en intensiv fas då komponenterna till vindkraftverken transporterades till området för att monteras och lyftas på plats. Den här fasen innebar en hel del trafik, men de mest omfattande transporterna är nu avslutade. Vindkraftsdelarna har anlänt med fartyg till Gävle hamn, och kördes därifrån med lastbil över Hamrånge, vidare på väg 303 genom Ockelbo och Åmot för att sedan svänga av mot Stugubacken vid Katrineberg.

Naturreservat

Bär- och svampplockning

Naturreservat

Bär- och svampplockning

Vägarbeten projekt Valhalla.

Skoteråkning

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen kommer att vara tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området. Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

Skoteråkning

Vägarbeten projekt Valhalla.

De skoterleder som går genom Åmot-Lingbo och Tönsen kommer att vara tillgängliga under byggperioden, men vissa störningar kan förekomma och extra försiktighet och uppmärksamhet krävs.

Hänsyn skall alltid tas till varningsskyltar i området. Mycket viktigt att inte avvika från markerade leder.

Luftledningar och stationsarbeten,
Ellevio

Ellevio ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet, och det sker via två luftledningar från respektive område till en transformatorstation i Grönviken. Dessa arbeten pågår parallellt med OX2’s anläggningsarbeten och innebär ytterligare påverkan i området. För aktuell information om pågående arbete längs ledningarna och vid stationen:

Hans Borbely

Ellevios projektledare

070 687 12 31 hans.borbely@partners.ellevio.se

Jakt

Alla jaktfrågor går via:

Michael Larsson

Stora Enso

070 370 00 41 michael.larsson@storaenso.com

Luftledningar och stationsarbeten,
Ellevio

Ellevio ansvarar för att ansluta vindkraftparken till elnätet, och det sker via två luftledningar från respektive område till en transformatorstation i Grönviken. Dessa arbeten pågår parallellt med OX2’s anläggningsarbeten och innebär ytterligare påverkan i området. För aktuell information om pågående arbete längs ledningarna och vid stationen:

Hans Borbely

Ellevios projektledare

070 687 12 31 hans.borbely@partners.ellevio.se

Jakt

Alla jaktfrågor går via:

Michael Larsson

Stora Enso

070 370 00 41 michael.larsson@storaenso.com