Ånglarna

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.


Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.


Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD), som avslog överklagandena men ändrade villkor för tillståndet. Domen från MMD överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.


Den 16 april 2021 tog Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) beslut om att återförvisa ärendet till MPD för fortsatt behandling och inhämtande av kompletteringar avseende transporter till och från vindkraftsparken samt lågfrekvent ljud. Återförvisningen, som innebär att ärendet är tillbaka för prövning i första instans, medför en förskjutning av tidplanen.


Ärendet hanteras just nu av MPD.


Under utveckling

Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Ånglarna

Den planerade vindparken Ånglarna ligger ca 40 km nordost om Falun i Falu kommun. Området utgörs av en höjdplatå på 300 – 420 m mellan Svärdsjö – Lumsheden – Jädraås.


Anläggningen kommer att bestå av maximalt 20 verk med en totalhöjd om 220 m (från mark till rotorns högsta punkt) på en samfällighet som ägs av Svärdsjö Svartnäs Besparingsskog. Vintjärn är närmaste samhälle på ca 7 km avstånd från projektområdet. Mindre samlingar av fritidshus finns i Lilla Björnmossen och Ryssjön på 2-5 km avstånd. Närmaste större samhälle är Svärdsjö på drygt 10 km avstånd.


Länsstyrelsen Dalarnas Miljöprövningsdelegation (MPD) har meddelat tillstånd och villkor för verksamheten. Beslutet överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD), som avslog överklagandena men ändrade villkor för tillståndet. Domen från MMD överklagades till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt.


Den 16 april 2021 tog Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) beslut om att återförvisa ärendet till MPD för fortsatt behandling och inhämtande av kompletteringar avseende transporter till och från vindkraftsparken samt lågfrekvent ljud. Återförvisningen, som innebär att ärendet är tillbaka för prövning i första instans, medför en förskjutning av tidplanen.


Ärendet hanteras just nu av MPD.


Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Projektinformation

Karta med projektområde.

Kommun: Falun
Antal vindkraftverk: Max 20
Totalhöjd: 220 m
Förväntad årsproduktion: 360 GWh