Bösjövarden

Bösjövardens vindpark ligger i den norra delen av Mora kommun, Dalarnas län. Bösjövardens högsta punkt mäter 688 m ö h och den är därmed den lägsta av kommunens vardar. Markområdet där vindparken ligger ägs av Östnors Gemensamhetsskog. Närmaste större ort är Älvdalen som ligger ca 17 km i sydvästlig riktning.

I drift

Bösjövarden

Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Mora
Antal vindkraftverk: 8
Totalhöjd: 149 m
Förväntad årsproduktion: 68 GWh
Driftstart: 2015
Ägare: Polarkraft, Sollentuna kommun, Sollentunahem, Sollentuna Energi och Miljö, Mimer, Bösjövarden Vindturbin 5
Turbinleverantör: Nordex

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com

Bygdepengen från Bösjövardens vindpark håller liv i bygdegården

Läs intervjun med Johan Morell, ordförande i Östnors bygdegårdsförening, mottagare av bygdepeng från Bösjövardens vindpark.

Läs intervjun med Johan Morell

Bygdepengen från Bösjövardens vindpark håller liv i bygdegården

Läs intervjun med Johan Morell, ordförande i Östnors bygdegårdsförening, mottagare av bygdepeng från Bösjövardens vindpark.

Läs intervjun med Johan Morell

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska. När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i området. Försiktighet bör tas vid vissa väderförhållanden. Det är förenat med livsfara att vistas nära vindkraftverken vid åska. När temperaturen ligger runt nollstrecket finns en risk för snöras och iskast från vindkraftverken. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.