Brahehus

Brahehus vindpark har en högsta punkt på knappt 300 m ö h och ligger på höjdplatån öster om Vättern, i Jönköpings kommun och län. Markområdet ägs av privata fastighetsägare och skogsbruket dominerar markanvändningen.


Brahehus

Brahehus vindpark har en högsta punkt på knappt 300 m ö h och ligger på höjdplatån öster om Vättern, i Jönköpings kommun och län. Markområdet ägs av privata fastighetsägare och skogsbruket dominerar markanvändningen.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Jönköping
Antal vindkraftverk: 9
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 56 GWh
Driftstart: 2011
Ägare: Brahehus Vind AB, Partillebo, Solivind El Ekonomisk Förening, Mörbylånga kommun
Turbinleverantör: Siemens

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com