Gävle Södra

Uppdaterad 2022-02-01


OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med upp till 44 st vindkraftverk med en maximal höjd om 290 meter i Gävle kommun. Området ligger ca 10 kilometer söder om Gävle väster om E4:an. Tidiga beräkningar visar på en årlig produktion om ca 1 TWh/år vilket motsvarar hushållsel till ca 200 000 hem per år.


Digitala informationsträffar genomfördes 25/1 samt 27/1. Presentationen för detta finns tillgänglig för nedladdning längre ner på hemsidan.


Projektet är ännu inte inne i ett formellt samråd. Syftet med informationsträffarna var att etablera tidig kontakt med närboende och lokala föreningar, ta del av synpunkter och lokalkännedom samt informera om vindkraft och tillståndsprocessen i ett tidigt skede innan samråd.


Har ni några ytterligare synpunkter eller frågor kontakta oss gärna via gavle-sodra@ox2.com.


 


Under utveckling

Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

E-postlåda Gävle Södra

gavle-sodra@ox2.com

Gävle Södra

Uppdaterad 2022-02-01


OX2 undersöker möjligheten att etablera en vindpark med upp till 44 st vindkraftverk med en maximal höjd om 290 meter i Gävle kommun. Området ligger ca 10 kilometer söder om Gävle väster om E4:an. Tidiga beräkningar visar på en årlig produktion om ca 1 TWh/år vilket motsvarar hushållsel till ca 200 000 hem per år.


Digitala informationsträffar genomfördes 25/1 samt 27/1. Presentationen för detta finns tillgänglig för nedladdning längre ner på hemsidan.


Projektet är ännu inte inne i ett formellt samråd. Syftet med informationsträffarna var att etablera tidig kontakt med närboende och lokala föreningar, ta del av synpunkter och lokalkännedom samt informera om vindkraft och tillståndsprocessen i ett tidigt skede innan samråd.


Har ni några ytterligare synpunkter eller frågor kontakta oss gärna via gavle-sodra@ox2.com.


 


Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Gävle
Antal vindkraftverk: Max 44
Totalhöjd: max 290m
Förväntad årsproduktion: 1 TWh