Glötesvålen

Glötesvålens vindpark ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil nordväst om Sveg. Glötesvålen är ett lågfjäll med en högsta punkt om 1 010 m ö h. Närmaste tätare bebyggelse finns i byn Glöte ca 5 km sydväst om anläggningen.


Anläggningen består av 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 125 m och beräknas producera 220 GWh (220 miljoner kWh) per år. Om motsvarande energimängd producerats med kolkraft hade koldioxidutsläppen kunnat bli upp till
176 000 ton.


Den 1 december 2014 överlämnades den färdiga anläggningen till IKEA.


Glötesvålen

Glötesvålens vindpark ligger i sydvästra Härjedalen, Jämtlands län, ca fyra mil nordväst om Sveg. Glötesvålen är ett lågfjäll med en högsta punkt om 1 010 m ö h. Närmaste tätare bebyggelse finns i byn Glöte ca 5 km sydväst om anläggningen.


Anläggningen består av 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 125 m och beräknas producera 220 GWh (220 miljoner kWh) per år. Om motsvarande energimängd producerats med kolkraft hade koldioxidutsläppen kunnat bli upp till
176 000 ton.


Den 1 december 2014 överlämnades den färdiga anläggningen till IKEA.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Härjedalen
Antal vindkraftverk: 30
Totalhöjd: 125 m
Förväntad årsproduktion: 220 GWh
Driftstart: 2014
Ägare: IKEA
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Ida Bodin

+46 761 35 25 49 ida.bodin@ox2.com

Se filmen om byggnation av Glötesvålen vindpark.

Se fler filmer om projektet på Youtube.