Grötlingbo

De två vindkraftverken på Grötlingbo ligger längst söderut i Grötlingbo socken, på gränsen till Fide på Gotland. Närmaste bebyggelse finns på 750 m avstånd vid Domerarve i Grötlingbo. Markområdet ägs av privata ägare.


Grötlingbo 1 förvaltas av OX2. Grötlingbo 2 förvaltas i Uddvide Gårds regi.


Grötlingbo

De två vindkraftverken på Grötlingbo ligger längst söderut i Grötlingbo socken, på gränsen till Fide på Gotland. Närmaste bebyggelse finns på 750 m avstånd vid Domerarve i Grötlingbo. Markområdet ägs av privata ägare.


Grötlingbo 1 förvaltas av OX2. Grötlingbo 2 förvaltas i Uddvide Gårds regi.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Gotland
Antal vindkraftverk: 2
Totalhöjd: 125 m
Förväntad årsproduktion: 6 GWh
Driftstart: 2009
Ägare: Solivind El Ekonomisk Förening, Uddvide Gård AB
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com