Hedbodberget

Hedbodberget ligger i Rättviks kommun i Dalarna ca 3,5 mil nordost om Rättvik. Landskapet utgörs av vågig bergkullterräng. Berget ingår i ett större område benämnt Oreskogen, som består av milsvida barrskogar med sjöar och myrmarker. Berget har en högsta punkt om ca 490 m ö h och markområdet där anläggningen placerats ägs av Sveaskog. Närområdet är glesbebyggt. Närmaste hus ligger knappt 1 km nordost om anläggningen och närmaste by är Dalfors ca 2 km nordost om berget.


Hedbodberget

Hedbodberget ligger i Rättviks kommun i Dalarna ca 3,5 mil nordost om Rättvik. Landskapet utgörs av vågig bergkullterräng. Berget ingår i ett större område benämnt Oreskogen, som består av milsvida barrskogar med sjöar och myrmarker. Berget har en högsta punkt om ca 490 m ö h och markområdet där anläggningen placerats ägs av Sveaskog. Närområdet är glesbebyggt. Närmaste hus ligger knappt 1 km nordost om anläggningen och närmaste by är Dalfors ca 2 km nordost om berget.


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Rättvik
Antal vindkraftverk: 15
Totalhöjd: 125/150 m
Förväntad årsproduktion: 83 GWh
Driftstart: 2009/2010
Ägare: Hedbodberget Vind AB m.fl.
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com