Hemberget

Den planerade vindparken Hemberget ligger på bergsryggen Hemberget och Fagerroskölen i Ljusdals kommun, ca 40 km sydväst om Ljusdal. Närmaste by är Lillskog som ligger ca 1,2 km öster om projektområdet. Området utgörs till största delen av skog, som nästan uteslutande är produktionsskog av tall och gran.


Projektet är utvecklat av Nordex Sverige AB. OX2 och Nordex har bildat ett gemensamt projektbolag för att tillsammans arbeta för att realisera projektet.


Vindparken kommer att bestå av maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 210 meter (från mark till rotorns högsta punkt).


Under utveckling

Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Hemberget

Den planerade vindparken Hemberget ligger på bergsryggen Hemberget och Fagerroskölen i Ljusdals kommun, ca 40 km sydväst om Ljusdal. Närmaste by är Lillskog som ligger ca 1,2 km öster om projektområdet. Området utgörs till största delen av skog, som nästan uteslutande är produktionsskog av tall och gran.


Projektet är utvecklat av Nordex Sverige AB. OX2 och Nordex har bildat ett gemensamt projektbolag för att tillsammans arbeta för att realisera projektet.


Vindparken kommer att bestå av maximalt 23 vindkraftverk med en totalhöjd om 210 meter (från mark till rotorns högsta punkt).


Projektledare

Matilda Sahl

+46 730 59 07 82 matilda.sahl@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Ljusdal
Antal vindkraftverk: max 23
Totalhöjd: 210 m
Förväntad årsproduktion: 407 GWh

Vad händer nu?

Efter muntliga förhandlingar i mark- och miljödomstolen i november 2020 gav Nacka tingsrätt avslag på ansökan om vindkraft vid Hemberget.

 

Vi anser att vi har ett gediget inventeringsunderlag som visar att projektområdet håller tillräckliga skyddsavstånd till boplatser för örn. Vi anser även att projektområdet inte innehåller viktiga miljöer för kungsörn och att det generellt är ett område där örnar mycket sällan rör sig.

 

Mot denna bakgrund lämnade Nordex och OX2 in en överklagan av mark- och miljödomstolens beslut under våren 2021. Vi väntar just nu på besked från Mark- och miljööverdomstolen om prövningstillstånd.