Marktjärn

OX2 och SCA undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projektområdet ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.


OX2 fick den 30/4-2021 ett negativt förhandsbesked från Ånge kommun rörande etableringen av projektet i Marktjärn. Vi anser fortfarande att förutsättningarna för en vindpark i Marktjärn är goda. Vår bedömning baseras bland annat på goda vindförhållanden och tidiga resultat för olika fältinventeringar. Med anledning av det negativa förhandsbeskedet skjuts nu projekteringen på framtiden. OX2 och SCA avser fortsätta dialogen med Ånge kommun och andra intressenter i syfte att utvärdera om det finns förutsättningar för en framtida etablering.


Vi planerar att de kommande månaderna föra dialog med närboende, föreningar, företag och andra intressenter i Ånge kommun.


Kontakta oss gärna om du har synpunkter på projektet eller vill veta mer.


Under utveckling

Projektledare

Märit Izzo

+46738059354 marit.izzo@ox2.com

Marktjärn

OX2 och SCA undersöker möjligheten att etablera vindkraft vid Marktjärn i Ånge kommun. Projektområdet ligger ca 13 kilometer norr om Ljungaverk och ungefär 25 kilometer i sydvästlig riktning ligger Ånge.


OX2 fick den 30/4-2021 ett negativt förhandsbesked från Ånge kommun rörande etableringen av projektet i Marktjärn. Vi anser fortfarande att förutsättningarna för en vindpark i Marktjärn är goda. Vår bedömning baseras bland annat på goda vindförhållanden och tidiga resultat för olika fältinventeringar. Med anledning av det negativa förhandsbeskedet skjuts nu projekteringen på framtiden. OX2 och SCA avser fortsätta dialogen med Ånge kommun och andra intressenter i syfte att utvärdera om det finns förutsättningar för en framtida etablering.


Vi planerar att de kommande månaderna föra dialog med närboende, föreningar, företag och andra intressenter i Ånge kommun.


Kontakta oss gärna om du har synpunkter på projektet eller vill veta mer.


Projektledare

Märit Izzo

+46738059354 marit.izzo@ox2.com

Projektinformation

Kommun: Ånge
Antal vindkraftverk: max 60
Totalhöjd: 290 m
Förväntad årsproduktion: 1800 GWh

Projektdokument