Mässing-berget

Mässingbergets vindpark ligger mitt i Orsa kommun i Dalarnas län, ca 17 km norr om Orsa. Berget har en högsta punkt på 602 m ö h och markområdet där vindkraftsanläggningen är anlagd ägs av Bergvik Skog Öst. Närmaste tätare bebyggelse finns i Orsa och Skattungbyn ca 17 km söder respektive sydost om etableringsområdet. OX2 har byggt vindparken och förvaltar ett av vindkraftverken.

I drift

Mässing-berget

Projektinformation

Karta över projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Orsa
Antal vindkraftverk: 1 (av 11)
Totalhöjd: 155 m
Förväntad årsproduktion: 7 GWh
Driftstart: 2015
Ägare: Polarkraft
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vid störning eller incidenter

kontakta driftcentralen

+46 8 559 310 07 monitoring@ox2.com

Vid störningar eller incidenter vid verk 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10, kontakta Rabbalshede Kraft

 

Vid störningar eller incidenter vid verk 2 eller 4, kontakta WPO:
Dagtid: +46 72 644 57 66, kvällar/helger: +46 70 215 51 89

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Tillgänglighet och säkerhet

Det går utmärkt att vandra, plocka bär, svamp och jaga i området, men respektera varningsskyltarna i vindparken. Försiktighet bör iakttas vid vissa väderförhållanden. Det är farligt att vistas nära vindkraftverk vid åska och när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken. Var därför uppmärksam på de lokala väderförhållandena. Isbildning på vindkraftverk förekommer vid temperaturer strax över 0 °C och kallare, särskilt i kombination med nederbörd eller om verket ligger helt eller delvis i dimma eller moln. Vid dessa tillfällen bör man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 300 m till varje vindkraftverk.

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Orsa kommun som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.

Bygdepeng

En bygdepeng betalas ut årligen till Orsa kommun som representerar olika geografiska områden. Medlen ska fördelas för att främja projekt eller gemensamma anläggningar som är positiva för utvecklingen av de olika byarna med närområden.