Mässingberget

Mässingbergets vindpark ligger mitt i Orsa kommun i Dalarnas län, ca 17 km norr om Orsa. Berget har en högsta punkt på 602 m ö h och markområdet där vindkraftsanläggningen är anlagd ägs av Bergvik Skog Öst. Närmaste tätare bebyggelse finns i Orsa och Skattungbyn ca 17 km söder respektive sydost om etableringsområdet.


I drift

Projektinformation

Karta över projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Orsa
Antal vindkraftverk: 11
Totalhöjd: 155 m
Förväntad årsproduktion: 76 GWh
Driftstart: 2015
Ägare: Mässingberget Vind AB, E-Kraft, Polarbröd, Älvsborgsvind AB
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Adam Bills

+46 73 098 27 23 adam.bills@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 559 310 07
monitoring@ox2.com