Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.


Rämsberget

Rämsbergets vindpark ligger i Malung-Sälens kommun mellan Äppelbo och Tyngsjö i Dalarnas län. Vindkraftsanläggningen ligger ca 1,5 km sydväst om Andersviksberg och ca 1 km norr om sjön Upprämmen. Marken i området domineras av skogsbruk och ägs av Bergvik Skog och flera privata fastighetsägare.


Projektinformation

Karta över projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Malung-Sälen
Antal vindkraftverk: 7
Totalhöjd: 175 m
Förväntad årsproduktion: 72 GWh
Driftstart: 2015
Ägare: Korpfjället Vind AB
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Ida Bodin

+46 761 35 25 49 ida.bodin@ox2.com

Vid driftstörningar eller incidenter
kontakta driftscentralen
+46 8 599 310 07
monitoring@ox2.com