Råshön

Råshöns vindpark ligger ca 3,5 km nordost om Änge samhälle i Krokoms kommun, Jämtlands län. Råshön utgör en skogsbeklädd höjdrygg med en högsta punkt om 650 m ö h. Närmaste bebyggelse återfinns i Västerberg, mellan Åsen och Berg, ca 2,5 km öster om vindkraftverken.


Råshön

Råshöns vindpark ligger ca 3,5 km nordost om Änge samhälle i Krokoms kommun, Jämtlands län. Råshön utgör en skogsbeklädd höjdrygg med en högsta punkt om 650 m ö h. Närmaste bebyggelse återfinns i Västerberg, mellan Åsen och Berg, ca 2,5 km öster om vindkraftverken.


Projektinformation

Karta med turbinplacering.

Kommun: Krokom
Antal vindkraftverk: 1
Totalhöjd: 125 m
Förväntad årsproduktion: 6 GWh
Driftstart: 2009
Ägare: Solivind El Ek för
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Caroline Ekman

+46 702 22 70 64 caroline.ekman@ox2.com