Stigshöjden

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik.


Byggnationen startade våren 2017 och parken överlämnades till ägarna, investeringsbolaget Fontavis, i september 2019.


Anläggningen består av 6 vindkraftverk med en total installerad effekt om ca 22 MW och en förväntad årsproduktion om ca 62 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 12 000 svenska hushåll (5 000 kWh/hushåll). Totalhöjden på vindkraftverken är 150 m.


 


Stigshöjden vindpark (21,6 MW)

Stigshöjden

Stigshöjden vindpark (21,6 MW)

2014 förvärvade OX2 rättigheterna för den planerade vindkraftsanläggningen på Stigshöjden, som ligger cirka 35 km sydväst om Örnsköldsvik.


Byggnationen startade våren 2017 och parken överlämnades till ägarna, investeringsbolaget Fontavis, i september 2019.


Anläggningen består av 6 vindkraftverk med en total installerad effekt om ca 22 MW och en förväntad årsproduktion om ca 62 GWh. Det motsvarar den årliga förbrukningen av hushållsel för ca 12 000 svenska hushåll (5 000 kWh/hushåll). Totalhöjden på vindkraftverken är 150 m.


 


Projektinformation

Karta med projektområde och turbinplaceringar.

Kommun: Örnsköldsvik
Antal vindkraftverk: 6
Totalhöjd: 150 m
Förväntad årsproduktion: 62 GWh
Driftstart: 2019
Ägare: Fontavis
Turbinleverantör: Vestas

Förvaltningsansvarig

Malin Sundberg

+46 725 49 25 93 malin.sundberg@ox2.com