december 21, 2022, 08:10
 Pressmeddelande

OX2 går vidare med nätanslutning för den havsbaserade vindparken Triton

OX2:s ansökan om koncession för nätanslutning av vindparken Triton inleds med samråd under vintern, därefter planeras en fullständig ansökan att färdigställas under 2023. Anslutningen till det svenska elnätet planeras att ske utan subventioner. Färdigställt kommer Tritonprojektet att kunna tillföra el till södra Sverige motsvarande nära halva Skånes elförbrukning.

TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Vindparken Triton planeras cirka 20 kilometer söder om Skåne i Sveriges ekonomiska zon. Vindparken inkluderar upp till 129 vindkraftverk med en maximal höjd om 370 meter. Tidigare har tillståndsansökningar enligt, lagen om Sveriges ekonomiska zon, Kontinentalsockellagen och Natura 2000 lämnats in.

Triton är ett av de tre havsbaserade projekt som OX2 utvecklar tillsammans med Ingka Investments, en del av Ingka Group, som äger mer än 2,3 GW förnybar energiproduktion inom såväl havs- och landbaserad vind och solkraft.

– Vi på OX2 välkomnar nästa steg i att förverkliga Triton, som färdigställt kommer ge ett väsentligt tillskott på el till Skåne. Det här är ett kommersiellt projekt som kommer att bära sina egna kostnader och inte vara beroende av subventioner, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vind, OX2 Sverige.

Vindparkens höga kapacitet kräver anslutning till transmissionsnätet och Svenska Kraftnät har föreslagit anslutning till transmissionsnätets sydligaste punkt, mellan Hurva och Barsebäck.

– Vi planerar en markförlagd kabel för att minimera den visuella påverkan i slättlandskapet och har utrett flera möjliga ledningsgator mellan Ystad och Hurva. Vi kontaktar nu berörda markägare och myndigheter för samråd och dialog inför det fortsatta arbetet, säger Lise Toll, projektledare för Triton på OX2.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +4672 727 11 17
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)

OX2 utvecklar, bygger och säljer land- och havsbaserad vindkraft och solkraft. OX2 erbjuder även förvaltning av vind- och solparker efter färdigställande. OX2s utvecklingsportfölj består av både egenutvecklade och förvärvade projekt i olika faser. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag, som vätgas och energilagring. OX2 har verksamhet på tio marknader i Europa: Sverige, Finland, Estland, Litauen, Polen, Rumänien, Frankrike, Spanien, Italien och Grekland. Under 2021 omsatte OX2 cirka 5 miljarder kronor. Företaget har cirka 350 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. OX2 är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2022.