Logotype

Samråd:
Anslutning till svenska elnätet
av vindpark Aurora
 

Den havsbaserade vindparken Aurora planeras i Östersjön utanför Kalmar och Gotlands läns kuster, inom Sveriges ekonomiska zon. För att ansluta vindparken till svenska elnätet planerar OX2 att anlägga en elnätsanslutning från vindparken till en anslutningspunkt på transmissionsnätet. Samråd pågår.

OX2 samråder under hösten gällande elnätsanslutningen av Aurora. Samrådet gäller anslutningsledning från vindparken fram till anslutningspunkten på land, och genomförs enligt bestämmelserna i 6 kap miljöbalken. Samrådet vänder sig till länsstyrelsen i Kalmar, Kalmar kommun, Nybro kommun, Emmaboda kommun, övriga myndigheter och organisationer, de enskilt berörda och den allmänhet som kan antas beröras av den planerade verksamheten. 

Öppna kartan i större format här

Välkommen på samrådsmöte med öppet hus på följande platser: 

Bjursnäs bygdegård: 20 november, klockan 17.00-19.30. Bjursnäs 232, 388 96 Hagby.   

Örjsö bygdegård: 21 november, klockan 17.00-19.30. Orrabäcksvägen 82, 382 97 Örsjö. 

Önskar du deltaga vid något av dessa tillfällen tar vi tacksamt emot er föranmälan via aurora.grid@ox2.com innan den 17 november. Ange gärna namn på den/de du avser att anmäla samt vilket datum du/ni önskar delta vid. Det går också bra att dyka upp utan föranmälan. 

Synpunkter på projekt­et lämnas per e-post till aurora.grid@ox2.com eller via post till Aurora Nät AB, OX2, Box 2299, 103 17 Stockholm   

Har du som markägare frågor är du välkommen att kontakta OX2:s ansvarig för markägarfrågor, Andreas Andersson, via telefon på 072-549 75 77. Andreas kommer även att finnas tillgänglig för att svara på frågor under samrådsmötena.  

Har du frågor om samrådsprocessen är du välkommen att kontakta OX2:s konsultbolag AFRY genom Emma Kruger på e-post: Emma.kruger@afry.com 

Dokument

Samrådsunderlag nätanslutning

Mer information om Aurora inklusive övrig dokumentation hittar du här

Kontaktpersoner nätanslutning

Lina Nyberg
Projekt­ledare nätanslutning

lina.nyberg@ox2.com

+46 70 559 01 71

Lise Toll
Övergripande projekt­ledare Aurora

lise.toll@ox2.com

+46 73 637 33 70