Logotype

Pleione - Visualiseringar

Fotomontage

Öppna filerna nedan för att se hur energiparken kommer att se ut från olika ställen från kusten. Den översta stora bilden i varje fil är själva fotomontagen, där vindkraftverken av den framtida parken har lagts in. I den mindre bilden därunder ser man istället en svart-röd markör på vindkraftverkens positioner. Detta görs enbart för att underlätta att identifiera vindkraftverken. Vidare hittar du information om den exakta positionen där fotot är tagen och en karta hjälper till att orientera sig.

Faludden

Djaupdy

Ljugarn

Sysneudd

Vitviken

Slite

Furilden

Fårö

Videomontage

Titta gärna på videomontagen på stor bildskärm och med bra internetuppkoppling. Då ger visualiseringarna ett tydligt intryck av hur vindparken kan komma att upplevas från kusten.

f

Faludden 120 st Höjd 420 m dag

Faludden 120 st Höjd 420 m natt

Djaudy 120 st Höjd 420 m dag

Djaupdy 120 st Höjd 420 m natt

Ljugarn 120 st Höjd 420 m dag

Ljugarn 120 st Höjd 420 m natt

Sysneudd 120 m Höjd 420 m dag

Sysneudd 120 st Höjd 420 m natt

Vitviken 120 st Höjd 420 m dag

Vitviken 120 st Höjd 420 m natt

Slite 120 st Höjd 420 m dag

Slite 120 st Höjd 420 m natt

Furilden 120 st Höjd 420 m dag

Furilden 120 st Höjd 420 m natt

Fårö 120 st Höjd 420 m dag

Fårö 120 st Höjd 420 m natt