Etikett: Aktuell Hållbarhet

Linda Burenius Magnusson en av 100 mäktigaste i Hållbarhetssverige

OX2:s Head of Public Affairs på 40:e plats i Aktuell Hållbarhets lista över de 100 hållbarhetsmäktigaste.

Läs mer

»Ge alla hushåll möjlighet att producera egen förnybar el«

De som äger andelar i solcellsparker eller vindkraftverk borde också få ta del av skattelättnader, skriver Linda Burenius Magnusson m fl.

Läs mer

»Alliansen avgör den förnybara elproduktionen«

Sverige står nu inför ett historiskt vägval och bör satsa på energieffektivisering och förnybart, skriver Stefan Henningsson, WWF, och Linda Burenius Magnusson, OX2.

Läs mer

»Gör industrisatsningen effektiv och förnybar«

LKAB, SSAB och Vattenfall vill bidra till en hållbar framtid genom att ersätta kol i stålproduktion med vätgas. Energikommissionen bör ta fasta på det.

Läs mer
Dela
× -