Klimatindikatorn: det blir varmare och blötare

2013-08-05

I hela landet var nederbörden 25 procent större än normalt under 2012. Det framgår av vindkraftsbolaget O2:s Klimatindikator, som baseras på SMHI:s statistik.

Enligt klimatindikatorn går trenden mot intensivare skyfall och större nederbördsmängder totalt.

– Klimatförändringarna förväntas leda till både häftigare och mer ojämn nederbörd i Sverige, säger Pär Holmgren, meteorolog, författare och föreläsare i klimatfrågor.

Även medeltemperaturen ökar och 2012 blev ett varmare år än normalt.

Läs artikeln i Jnytt

Dela
× -