Tyskt fondbolag tecknar vindkraftsavtal med O2

2013-12-05

Tyska Renewable Energy Infrastructure Fund (REIF) har tecknat förvärvsavtal med O2 om åtta nyckelfärdiga vindkraftverk på Mässingberget i Dalarna.

– Det här är vår första vindkraftsinvestering i Sverige. Mässingberget är intressant ur ett investerarperspektiv då de goda vindförhållandena borgar för en attraktiv avkastning i förhållande till låg risk. Vi valde att samarbeta med O2 på grund av deras meriter på den svenska vindkraftsmarknaden, säger Ralph P. Seraphim, Managing Partner på REIF.

Den förväntade genomsnittsproduktionen för de åtta vindkraftverken är 55 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för drygt 12 000 hushåll.

– Vi ser ett ökat intresse för våra svenska projekt bland internationella investerare. Det är väldigt positivt att utländskt kapital nu kommer in i Sverige eftersom det gynnar industriell tillväxt, lokal utveckling och våra möjligheter att exportera förnybar el, säger Paul Stormoen, vd på O2 Vindkompaniet.

REIF:s vindkraftverk kommer att ingå i en vindkraftspark med totalt 11 vindkraftverk. Parken byggs på Mässingberget som ligger i Orsa kommun, Dalarnas län. Förberedande arbeten startar omgående då alla relevanta bygglov och tillstånd är beviljade. Driftstart och överlämnande till REIF beräknas till början av 2015. O2 kommer att fortsätta förvalta vindparken kommersiellt och tekniskt via en separat överenskommelse.

Vald turbin är Vestas V100-2.0 MW som har en rotor på 100 m och en effekt på 2,0 MW.

Om O2
O2 utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Företaget är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Tillsammans med sina partners och investerare driver O2 kontinuerligt utvecklingen mot en hållbar framtid. För ytterligare information besök www.ox2.com

Om  REIF
REIF är en fond som investerar i infrastruktur för förnybar energi i Europa. REIF förvaltas av GCG Renewable Energy Management som tillhör Goodyields Capital GmbH med säte i München. Goodyields är en specialiserad kapitalförvaltare inriktad på investeringar i energiinfrastruktur. Goodyields etablerades i 2009 som den privata investeringsarmen inom General Capital Group som sedan 2005 investerat $ 4,5 miljarder i sin publika investeringsverksamhet.

Läs artikeln i ERA

Dela
× -