Uppdatering av avtalsvillkor

2016-08-31

Svensk Energis Allmänna avtalsvillkor (branschens villkor) har uppdaterats, och den 1 november börjar dessa gälla för OX2:s kunder. Här beskriver vi kort några av ändringarna och du har även möjlighet att läsa dem i sin helhet.

Du behöver inte göra någonting och uppdateringen påverkar inte ditt elpris eller den fasta månadskostnaden. 

generic_vindkraftverk

Exempel på förändringar i allmänna avtalsvillkor, Konsument:

  1. Förtydligande i skrivelse avseende kundens ångerrätt vid tecknande av avtal på distans.
  2. En tidigare bestämmelse om elhandelsbolagets möjlighet att ta betalt i förskott är borttagen.

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Ändringar – Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till konsument

Exempel på förändringar i allmänna avtalsvillkor, Näringsidkare:

  1. En tidigare bestämmelse om möjlighet för elhandelsbolagets möjlighet att ta betalt i förskott är borttagen.
  2. Stavningen av Svenska kraftnät har ändrats

Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare

Ändringar – Allmänna avtalsvillkor för försäljning av el till näringsidkare


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Låg vindstyrka under maj resulterade i en lägre produktion jämfört med normalåret sett till hela föreningens vindkraftsportfölj.

0 kommentarer Läs hela artikeln

Den 23 maj hölls årets föreningsstämma i Solivind El Ekonomisk Förening på Grillska Huset i Stockholm. Ett femtiotal personer närvarade vid stämman.

0 kommentarer Läs hela artikeln

OX2 Vindel rustar för framtiden och byter namn till Utellus. I månadsskiftet juni/juli lanseras nya varumärket, ny hemsida och ny e-postadress.

0 kommentarer Läs hela artikeln

 

Dela
× -